Yolculuk esnasında okunacak dualar

Yolculuk esnasında okunacak dualar

3 defa ‘Elhamdülillâh’, 3 defa ‘Allahu ekber’ der.

Sonra şu duayı okur:

2018-01-18_15-30-31
3. Allah’a hamd olsun.’Bunu bizim hizmetimize veren (Allah)’ın şânı yücedir, yoksa biz buna takat getiremez, güç yetiremezdik. Biz elbette Rabbimize dönmekteyiz.’
4. Seni tesbih ü takdis ederim, ben nefsime zulmettim, beni bağışla, günahları Senden başka bağışlayacak yoktur.
5. Allahım, bu seferimizde Senden birr ü takvâ ve razı olduğun ameller istiyoruz.

2018-01-18_15-32-15

1. Allahım, bizim bu yolculuğumuzu âsân eyle, uzaklığını bize yaklaştır. Allahım, yolculukta arkadaş, ailede vekil Sensin.
2. Allahım, yolculuğun meşakkatinden, görünümümün kötüye değişmesinden, mal, aile, çoluk çocuk hususunda kötü dönüşten, iyi halden kötüye dönmekten ve mazlumun bedduasından Sana sığınırım.