BAZI DUALARIN BELLİ GÜNLERDE OKUNMASI ŞART MIDIR?

BAZI DUALARIN BELLİ GÜNLERDE OKUNMASI ŞART MIDIR?

Bazı büyüklerin dualarını okurken, o duaların o zatlar tarafından belirli günlerde okunduğuna şahit oluyoruz. Bu şart mıdır, farklı günlerde okusak olmaz mı? Bir de sevdiğimiz şahsın bizi sevmesi için dua edebilir miyiz?

Bazı zatlar, bazı duaları günlere mahsus olarak okumuşlar. Bunun mutlaka bir hikmeti vardır. Biz de elimizden geldiğince o duaları o günlerde okumaya çalışırız. Ancak bunda bir mecburiyet olmadığı kanaatindeyiz. Ancak Kulûb-u Dâria gibi bazı dua kitapları belli bir düzene göre okunuyorsa, denk geldiği günde de okunabilir. Neticede o duayı kabul edecek Allah’tır. O günde de okunsa kabul eder, bu günde de.. Allahu a’lem..

Sevdiğiniz insanın sevgisini kazanmak için dua okunabilir. Nitekim bir her şeyimizi Allah’tan isteme hak ve vazifesine sahibiz. Ancak istediğimiz şeyin hayırlı mı şerli mi olduğunu bilmediğimiz için hayırlısını dilemeli ve Allah’a yalvarırken hayırlı neticeler yaratmasını istediğimizi de dualarımıza eklemeliyiz.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: