Riyâzü’s-Sâlihîn-Metin ve Çeviri-pdf (Riyazussalihin)

Riyâzü’s-sâlihin 1.cilt içindekiler

Sunuş…………………………………………………………………………………………………………………………. 6
Ön Söz……………………………………………………………………………………………………………………….. 8
Musannif ve Eser Hakkında……………………………………………………………………………………11
Musannifin Ön Sözü……………………………………………………………………………………………….19
İhlâs ve İyi Niyet………………………………………………………………………………………………………25
Tövbe………………………………………………………………………………………………………………………..37
Sabır………………………………………………………………………………………………………………………….63
Doğru Söylemek (Sıdk)…………………………………………………………………………………………..90
Her An Allah ile Beraber Olma Bilinci (Murâkabe)……………………………………………..95
Sorumluluk Bilinci (Takva)………………………………………………………………………………….. 105
Allah’a Kesin İman (Yakîn) ve O’na Dayanmak (Tevekkül)…………………………….. 109
Dürüst Olmak (İstikâmet)…………………………………………………………………………………… 120
Yaratılıştaki İhtişamı Düşünmek………………………………………………………………………… 122
Hayırlı İşlere Koşmak…………………………………………………………………………………………… 124
Allah İçin Çalışmak………………………………………………………………………………………………. 130
Ömrün Sonlarına Doğru Hayır Hasenâtı Artırmak………………………………………….. 143
Hayır Yollarının Çokluğu……………………………………………………………………………………… 149
İbadette Ölçülü Davranmak………………………………………………………………………………. 165
Amellerde Devamlılık………………………………………………………………………………………….. 178
Sünnete ve Âdâba Uymak………………………………………………………………………………….. 181
Allah’ın Hükmüne Boyun Eğmek………………………………………………………………………. 191
Dinde Yenilik (Bid’at)…………………………………………………………………………………………… 194
İyi veya Kötü Çığır Açmak…………………………………………………………………………………… 197
Hayra Aracılık, Hidayete Çağrı……………………………………………………………………………. 200
İyilikte ve Takvada Yardımlaşmak………………………………………………………………………. 204
İÇİNDEKİLER
Samimiyet (Nasîhat)……………………………………………………………………………………………. 207
İyiliği Teşvik, Kötülükle Mücadele Etmek (Emr-i Bi’l-Ma’rûf Nehy-i Ani’l-Münker)…. 209
İyiliği Emredip Kötülükten Nehyettiği Hâlde Aksini Yapmak………………………… 220
Emanete Riayet Etmek………………………………………………………………………………………… 222
Haksızlık (Zulüm)…………………………………………………………………………………………………. 231
Müslümanlar Arası Hukuk………………………………………………………………………………….. 244
Kusurların Örtülmesi…………………………………………………………………………………………… 254
İhtiyaçların Giderilmesi………………………………………………………………………………………. 257
Aracılık Etmek………………………………………………………………………………………………………. 259
İnsanların Arasını Düzeltmek…………………………………………………………………………….. 261
Yoksullar………………………………………………………………………………………………………………… 266
Muhtaçları Himaye Etmek………………………………………………………………………………….. 274
Hanımlara İyi Davranmak…………………………………………………………………………………… 283
Kocanın, Eşi Üzerindeki Hakları…………………………………………………………………………. 289
Ailenin Geçimini Sağlamak………………………………………………………………………………… 294
Malın En İyisinden İnfak Etmek…………………………………………………………………………. 299
Aile Fertlerine Allah’a İtaat Şuuru Vermek……………………………………………………….. 301
Komşu Hakkı………………………………………………………………………………………………………… 305
Anne Babaya İyilik Etmek, Akrabayı Gözetmek………………………………………………. 310
Anne Babaya İsyan Etmek ve Akraba ile İlişkiyi Kesmek……………………………….. 329
Anne Babanın Dostlarına, Yakınlara ve Eşe İyilik Etmek………………………………… 333
Ehl-İ Beyt’e Saygı Göstermek……………………………………………………………………………… 338
Âlimlere, Büyüklere ve Fazilet Ehline Saygı Göstermek…………………………………. 341
Hayırlı İnsanları Ziyaret Etmek…………………………………………………………………………… 349
Allah İçin Sevmek………………………………………………………………………………………………… 361
Allah’ın Kulunu Sevmesi……………………………………………………………………………………… 368
Başkalarına Eziyet Vermemek……………………………………………………………………………. 372
İnsanları Yaptıklarına Göre Değerlendirmek, İç Hâllerini Allah’a Bırakmak… 374
Allah’tan Korkmak (Havf )……………………………………………………………………………………. 380
Allah’tan Yana Ümitvar Olmak (Recâ)……………………………………………………………….. 393
Ümitvar Olmanın Sevabı…………………………………………………………………………………….. 419
Korku ile Ümit Arasında Yaşamak……………………………………………………………………… 422
Allah Korkusuyla Ağlamak…………………………………………………………………………………. 425
Dünyaya Meyletmemek (Zühd)………………………………………………………………………… 433
Sade Yaşamak………………………………………………………………………………………………………. 454
Kanaat ve Tokgözlülük………………………………………………………………………………………… 482
İstenmeden Verilen Sadakanın Alınması…………………………………………………………. 493
El Emeğiyle Geçinmek………………………………………………………………………………………… 494

Riyâzü’s-sâlihin 2.cilt içindekiler

Cömertlik…………………………………………………………………………………………………………………… 8
Cimrilik……………………………………………………………………………………………………………………..19
Başkasını Kendine Tercih Etmek (Îsâr)………………………………………………………………….20
İyilikte Yarışmak……………………………………………………………………………………………………….25
Helâl Kazanıp Helâl Yolda Harcamak……………………………………………………………………27
Ölümü Hatırlamak…………………………………………………………………………………………………..31
Kabir Ziyareti……………………………………………………………………………………………………………38
Ölümü Temenni Etmemek…………………………………………………………………………………….40
Günahlardan Korunmak ve Şüpheli Şeylerden Sakınmak (Vera’)……………………42
İnsanlardan Uzaklaşarak Tek Başına Yaşamak (Uzlet)………………………………………..48
İyiliklerden Yana Olmak ve Fenalıklardan Kaçınmak ………………………………………..51
Tevazu ve Şefkat……………………………………………………………………………………………………..52
Kibir ve Gurur…………………………………………………………………………………………………………..58
Güzel Ahlâk………………………………………………………………………………………………………………64
Yumuşak Huylu Olmak (Hilm) ve Ölçülü Hareket Etmek (Teennî)…………………..70
Affedici Olmak…………………………………………………………………………………………………………76
Eziyetlere Katlanmak………………………………………………………………………………………………81
Dinî Konularda Hassas Olmak……………………………………………………………………………….83
Yöneten Yönetilen İlişkilerinde Ölçü…………………………………………………………………….87
Adaletli Yönetici………………………………………………………………………………………………………91
Yöneticilere İtaatte Ölçü…………………………………………………………………………………………94
İdareciliğin İstenmemesi ……………………………………………………………………………………. 101
Yönetimde İstişare ve İşbirliği……………………………………………………………………………. 103
İdareciliğin Hırslılara Verilmemesi…………………………………………………………………….. 105
İÇİNDEKİLER
EDEB……………………………………………………………………………………………..106
Hayâ ……………………………………………………………………………………………………………………… 107
Sır Saklamak…………………………………………………………………………………………………………. 109
Ahde Vefa ve Sözünde Durmak…………………………………………………………………………. 114
Hayırlı İşleri Sürdürmek………………………………………………………………………………………. 117
Güler Yüzlü ve Tatlı Sözlü Olmak……………………………………………………………………….. 119
Anlaşılır Şekilde Konuşmak………………………………………………………………………………… 121
Dinleme Âdâbı……………………………………………………………………………………………………… 122
Öğüt Vermede Ölçü…………………………………………………………………………………………….. 123
Ağırbaşlılık (Vakar)………………………………………………………………………………………………. 126
İbadet Yerlerinde Saygılı Davranmak……………………………………………………………….. 127
Misafir Ağırlamak…………………………………………………………………………………………………. 129
İyi İşleri Müjdelemek…………………………………………………………………………………………… 132
Yolcunun Vedalaşması………………………………………………………………………………………… 141
İstihare ve İstişare………………………………………………………………………………………………… 145
İbadet Yerlerine Gidiş Geliş Âdâbı…………………………………………………………………….. 147
İyi İşlere Sağdan Başlamak…………………………………………………………………………………. 148
YEMEK ÂDÂBI…………………………………………………………………………………152
Yemeğe Besmele ile Başlamak, Hamd Ederek Bitirmek ………………………………… 153
Yemeğe Kusur Bulmamak………………………………………………………………………………….. 158
Nafile Oruç Tutan Kimsenin Yemek Davetine Katılması…………………………………. 159
Yemeğe Davet Edilen Kimsenin Yanında Başkalarını da Götürmesi……………. 160
Sofra Âdâbı…………………………………………………………………………………………………………… 161
Birlikte Meyve Yerken Ölçülü Davranmak………………………………………………………… 162
Yemeği Yemek Kabının Kenarından Yemek……………………………………………………… 164
Yaslanarak Yememek…………………………………………………………………………………………… 166
Sofra Âdâbı…………………………………………………………………………………………………………… 167
Yemek Yeme…………………………………………………………………………………………………………. 171
İçeceklerle İlgili Âdâb………………………………………………………………………………………….. 172
Büyük Su Kabının Ağzından Su İçmemek………………………………………………………… 174
Su Kabına Üflememek………………………………………………………………………………………… 176
Su İçme Âdâbı………………………………………………………………………………………………………. 177
Su İçilecek Kaplar…………………………………………………………………………………………………. 180
GİYİM KUŞAM ÂDÂBI………………………………………………………………………183
Giyim Tarzı…………………………………………………………………………………………………………….. 184
Gömlek Giymek……………………………………………………………………………………………………. 190
Giyeceklerin Uzunluğu ve Kısalığı…………………………………………………………………….. 191
Giyimde Abartıya Kaçmamak……………………………………………………………………………. 200
Kişinin Durumuna Uygun Giyinmesi………………………………………………………………… 201
İpekli Giyinmek……………………………………………………………………………………………………. 202
Yırtıcı Hayvanların Derisini Kullanmamak……………………………………………………….. 205
Yeni Elbise ve Ayakkabı Giyildiğinde Dua Etmek……………………………………………. 206
UYKU ÂDÂBI…………………………………………………………………………………..207
Uykuya, Topluluk İçerisinde Oturup Kalkmaya ve Rüyaya Dair…………………….. 208
Oturma Âdâbı………………………………………………………………………………………………………. 211
Topluluk İçinde Oturma Âdâbı………………………………………………………………………….. 214
Rüya……………………………………………………………………………………………………………………….. 221
SELÂMLAŞMA ÂDÂBI……………………………………………………………………..225
Selâmlaşmak ve Selâmı Yaymak………………………………………………………………………… 226
Selâm Verme Usûlü……………………………………………………………………………………………… 231
Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi……………………………………………………………….. 237
Çocuklara Selâm Vermek……………………………………………………………………………………. 238
Hanımlarla Selâmlaşmak……………………………………………………………………………………. 239
Farklı İnanç Kesimleriyle Selâmlaşma………………………………………………………………. 241
Topluluktan Ayrılan Kimsenin Selâm Vermesi…………………………………………………. 243
İzin İsteme Âdâbı…………………………………………………………………………………………………. 244
Aksırma ve Esneme Âdâbı………………………………………………………………………………….. 248
Tokalaşma ve Kucaklaşma Âdâbı………………………………………………………………………. 252
HASTA ZİYARETİ……………………………………………………………………………..256
Hasta Ziyareti ve Cenazeyi Kaldırma………………………………………………………………… 257
Hastalara Dua Etmek…………………………………………………………………………………………… 261
Hasta Yakınlarına Hastanın Durumunu Sormak……………………………………………… 266
Hayatından Ümidini Kesen Kimsenin Duası……………………………………………………. 267
Hastanın Hâlinden Şikâyet Etmesi…………………………………………………………………….. 269
Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime-i Tevhidi Hatırlatmak (Telkîn)………………. 271
Ölünün Gözünü Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz………………………………………. 272
Ölmek Üzere Olan Hastanın Yanında Söylenebilecek Sözler………………………… 273
Ölen Kimse İçin Ağlamak……………………………………………………………………………………. 277
Cenazenin Olumsuz Yönlerini Anlatmamak……………………………………………………. 279
Cenaze Namazına Katılmak……………………………………………………………………………….. 280
Cenaze Namazına Katılanların Çok Olması……………………………………………………… 282
Cenaze Namazında Okunacak Dualar………………………………………………………………. 284
Cenazeyi Bir An Evvel Kaldırmak……………………………………………………………………….. 288
Ölenin Borcunu Geciktirmeden Ödemek………………………………………………………… 290
Kabir Başında Öğüt Vermek……………………………………………………………………………….. 291
Kabir Başında Dua Edip Kur’an Okumak………………………………………………………….. 292
Ölen İçin Sadaka Vermek ve Dua Etmek…………………………………………………………… 294
Ölmüş Kimseleri Hayırla Anmak………………………………………………………………………… 296
Küçük Çocuğu Ölenlere Verilecek Sevap…………………………………………………………. 298
Helâk Edilen Kavimlerin Kalıntılarından İbret Almak……………………………………… 300
YOLCULUK ÂDÂBI…………………………………………………………………………..302
Yolculukta Yardımlaşmak……………………………………………………………………………………. 310
Yolculukta Okunacak Dualar……………………………………………………………………………… 312
Yolcunun Duası……………………………………………………………………………………………………. 318
Korku Hâlinde Okunacak Dua……………………………………………………………………………. 319
Konaklama Esnasında Okunacak Dua………………………………………………………………. 320
Yolculuktan Dönüş Âdâbı…………………………………………………………………………………… 322
Hanımların Yalnız Başına Yolculuğu………………………………………………………………….. 324
FAZİLETLER……………………………………………………………………………………326
Kur’an-ı Kerim Okumanın Fazileti……………………………………………………………………… 327
Kur’an-ı Kerim’i Sık Okumak ve Unutmamak…………………………………………………… 332
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Sesle Okumak………………………………………………………………… 333
Belirli Sûre ve Âyetleri Okumak…………………………………………………………………………. 336
Birlikte Kur’an Okumak……………………………………………………………………………………….. 346
Abdestin Fazileti………………………………………………………………………………………………….. 347
Ezanın Fazileti………………………………………………………………………………………………………. 352
Namazların Faziletleri………………………………………………………………………………………….. 357
Sabah ve İkindi Namazlarının Fazileti………………………………………………………………. 360
Cemaatle Namaz İçin Camilere Gitmenin Fazileti…………………………………………… 363
Camide Namazı Beklemenin Fazileti………………………………………………………………… 368
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti……………………………………………………………………. 370
Sabah ve Yatsı Namazlarında Camiye Gitmek…………………………………………………. 375
Farz Namazlara Devam Etmek…………………………………………………………………………… 377
Namazı İlk Safta Kılmanın Fazileti, Safları Tamamlayıp Düzgün Tutmak…….. 382
Sünnet Namazların Fazileti………………………………………………………………………………… 390
Sabah Namazının Sünneti………………………………………………………………………………….. 392
Öğle Namazının Sünneti…………………………………………………………………………………….. 399
İkindi Namazının Sünneti…………………………………………………………………………………… 402
Akşam Namazının Sünneti…………………………………………………………………………………. 404
Yatsı Namazının Sünnetleri………………………………………………………………………………… 406
Cuma Namazının Sünneti…………………………………………………………………………………… 407
Sünnet Namazları Evde Kılmak………………………………………………………………………….. 408
Vitir Namazı………………………………………………………………………………………………………….. 410
Kuşluk Namazı……………………………………………………………………………………………………… 413
Tahiyyetü’l-Mescid Namazı………………………………………………………………………………… 416
Abdest Aldıktan Sonra İki Rekât Namaz Kılmak……………………………………………… 417
Cuma Gününün Fazileti ve Cumaya Hazırlık……………………………………………………. 418
Şükür Secdesi……………………………………………………………………………………………………….. 424
Gece İbadet Etmenin Fazileti…………………………………………………………………………….. 425
Teravih Namazı…………………………………………………………………………………………………….. 438
Kadir Gecesini İhya Etmenin Fazileti…………………………………………………………………. 439
Ağız ve Diş Temizliği……………………………………………………………………………………………. 443
Zekâtın Farziyeti ve Fazileti………………………………………………………………………………… 447
Ramazan Orucunun Farziyeti ve Fazileti………………………………………………………….. 456
Ramazan Ayında İyilik Etmek…………………………………………………………………………….. 462
Şa’ban Ayında Tutulan Oruç………………………………………………………………………………. 464
Yeni Ay Görüldüğünde Yapılacak Dua……………………………………………………………… 466
Sahurun Fazileti……………………………………………………………………………………………………. 467
İftarı Geciktirmemek ve İftardan Sonra Yapılacak Dua…………………………………… 469
Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar…………………………………………………… 473
Oruç……………………………………………………………………………………………………………………….. 474
Bazı Mübarek Aylarda Tutulacak Orucun Fazileti……………………………………………. 476
Zilhiccenin İlk Onunda Tutulan Orucun ve Diğer İyiliklerin Fazileti…………….. 479
Arefe Gününde ve Muharrem’in
9 ve 10. Günlerinde Tutulan Orucun Fazileti……………………………………………………. 480
Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmanın Fazileti………………………………………………. 482
Pazartesi ve Perşembe Günlerinde Oruç Tutmanın Fazileti………………………….. 483
Her Aydan Üç Gün Oruç Tutmanın Fazileti………………………………………………………. 485
İftar Vermenin Fazileti…………………………………………………………………………………………. 488
İTİKÂF……………………………………………………………………………………………490
HACCIN FARZİYETİ VE FAZİLETİ……………………………………………………….492
CİHADIN FAZİLETİ…………………………………………………………………………..499
Şehitliğin Fazileti………………………………………………………………………………………………….. 537
Köle Azat Etmenin Fazileti………………………………………………………………………………….. 540
Kölelere İyi Davranmanın Fazileti……………………………………………………………………… 542
Kölelerin Sorumluluklarını Yerine Getirmesi……………………………………………………. 544
Fitne ve Karışıklık Zamanlarında İbadet Etmenin Fazileti……………………………… 546
Alışverişte ve Ödemelerde Kolaylık Göstermenin Fazileti…………………………….. 547

Riyâzü’s-sâlihin 3.cilt içindekiler

İLMİN FAZİLETİ………………………………………………………………………………….. 8
ALLAH’A HAMD VE ŞÜKRETMEK………………………………………………………..18
RESÛLULLAH’A SALAVÂT GETİRMEK………………………………………………….22
ALLAH’I ANMAK (ZİKİR)……………………………………………………………………29
Allah’ı Her Durumda Anmak………………………………………………………………………………….52
Yatarken ve Uyanınca Yapılacak Dua……………………………………………………………………54
Zikir Meclislerine Katılmak…………………………………………………………………………………….55
Sabah Akşam Allah’ı Zikretmek…………………………………………………………………………….62
Uyumadan Önce Okunacak Dualar……………………………………………………………………..68
DUANIN FAZİLETİ……………………………………………………………………………..73
Başkasına Gıyabında Dua Etmenin Fazileti…………………………………………………………90
Dua Âdâbı………………………………………………………………………………………………………………..92
Allah Dostlarının Keramet ve Faziletleri………………………………………………………………96
YASAKLAR……………………………………………………………………………………..110
Gıybet……………………………………………………………………………………………………………………. 111
Gıybet Edenleri Dinlememek…………………………………………………………………………….. 121
Sakıncası Olmayan Gıybet………………………………………………………………………………….. 124
Laf Taşımamak (Nemîme)…………………………………………………………………………………… 127
İnsanları Gammazlamamak……………………………………………………………………………….. 129
İkiyüzlülük…………………………………………………………………………………………………………….. 130
Yalan………………………………………………………………………………………………………………………. 132
Yalan Söylenebilecek Yerler……………………………………………………………………………….. 142
İÇİNDEKİLER
Bilinçli ve Doğru Konuşma…………………………………………………………………………………. 143
Yalancı Şahitlik……………………………………………………………………………………………………… 145
İnsanlara ve Hayvanlara Lanet Etmemek…………………………………………………………. 147
Günahkârlığı Telin Etmek……………………………………………………………………………………. 151
Müslümana Hakaret Etmenin Günahı………………………………………………………………. 153
Ölülere Sövmemek……………………………………………………………………………………………… 156
İnsanlara Eziyet Etmemek………………………………………………………………………………….. 157
Kin Gütmemek, İlişkiyi Kesmemek ve
İnsanlara Sırt Çevirmemek…………………………………………………………………………………. 159
Kıskançlık………………………………………………………………………………………………………………. 161
Başkalarının Ayıplarını Araştırmamak………………………………………………………………. 162
Sû-i Zanda Bulunmamak……………………………………………………………………………………. 165
Müslümanı Küçümsememek…………………………………………………………………………….. 166
Müslümanın Başına Gelen Felakete Sevinmemek………………………………………….. 168
İnsanların Soylarına Dil Uzatmamak…………………………………………………………………. 170
Hile ve Aldatma……………………………………………………………………………………………………. 171
Ahde Vefasızlık……………………………………………………………………………………………………… 174
İyilikleri Başa Kakmamak……………………………………………………………………………………. 177
Böbürlenmemek ve Haddini Aşmamak…………………………………………………………… 179
Üç Günden Fazla Küs Durmamak……………………………………………………………………… 181
Başkalarının Yanında Birisiyle Gizli Konuşmamak…………………………………………… 185
İşkence Etmemek………………………………………………………………………………………………… 187
Canlıları Yakmamak……………………………………………………………………………………………… 193
Borcunu Ödemeyi Geciktirmemek…………………………………………………………………… 195
Hibeden Vazgeçmek…………………………………………………………………………………………… 196
Yetim Malı Yememek…………………………………………………………………………………………… 198
Faiz (Riba) Yememek……………………………………………………………………………………………. 200
Gösteriş (Riya) Yapmamak …………………………………………………………………………………. 202
Riyayı Andıran Şeyler………………………………………………………………………………………….. 206
Harama Bakmamak…………………………………………………………………………………………….. 207
Nâmahrem Bir Kadınla Başbaşa Kalmamak…………………………………………………….. 212
Karşı Cinse Benzemeye Çalışmamak………………………………………………………………… 214
Başka Milletlere Özenmemek……………………………………………………………………………. 216
Saçları Siyaha Boyamamak………………………………………………………………………………… 218
Saç Kestirme Âdâbı……………………………………………………………………………………………… 219
Peruk Takmamak, Dövme Yaptırmamak
ve Estetik Amaçla Dişleri Seyrekleştirmemek………………………………………………….. 221
Saç ve Sakaldaki Beyaz Kılları Koparmamak……………………………………………………. 224
Sağ Elle Taharetlenmemek…………………………………………………………………………………. 225
Ayakkabı Giyme Âdâbı……………………………………………………………………………………….. 226
Yangına Karşı Tedbir Almak………………………………………………………………………………… 228
İşleri Zora Koşmamak………………………………………………………………………………………….. 230
Cenazenin Ardından Yas Tutmak………………………………………………………………………. 232
Kâhin, Falcı, Medyum ve Benzerlerine İnanmamak……………………………………….. 238
Uğursuzluk……………………………………………………………………………………………………………. 242
Canlı Resmi Yapmamak………………………………………………………………………………………. 244
Köpek Edinmemek………………………………………………………………………………………………. 249
Hayvanlara Çan Takmamak………………………………………………………………………………… 251
Pislik Yemeye Alışmış Hayvana Binmemek………………………………………………………. 252
Mescitleri Kirletmemek………………………………………………………………………………………. 253
Mescit Âdâbı…………………………………………………………………………………………………………. 255
Kötü Kokularla Camiye Gitmemek……………………………………………………………………. 258
Hutbe Dinlerken Oturma Âdâbı………………………………………………………………………… 260
Hacılara Benzemek İçin Zilhiccenin Başından İtibaren
Kurban Kesinceye Kadar Saçın ve Tırnakların Kesilmemesi………………………….. 261
Yasaklanan Yeminler……………………………………………………………………………………………. 262
Bilerek Yalan Yere Yemin Etmemek……………………………………………………………………. 265
Yemin Kefareti………………………………………………………………………………………………………. 268
Boş Yere Yapılan Yeminler İçin Kefaretin Olmaması……………………………………….. 270
Alışverişte Yemin Etmemek………………………………………………………………………………… 271
Allah İçin İstemek………………………………………………………………………………………………… 272
Yöneticilere Hitap Tarzı……………………………………………………………………………………….. 273
Fasık ve Zalimlere Hitap Tarzı…………………………………………………………………………….. 274
Hastalıklara Sövmemek………………………………………………………………………………………. 275
Rüzgâra Sövmemek…………………………………………………………………………………………….. 276
Horoza Sövmemek………………………………………………………………………………………………. 278
Yağmurun Yağmasını Başka Sebeplere Bağlamamak……………………………………. 279
Müslümana Kâfir Dememek………………………………………………………………………………. 280
Kötü ve Çirkin Söz Söylememek……………………………………………………………………….. 281
Konuşma Âdâbı……………………………………………………………………………………………………. 282
Kendi Nefsini Aşağılamamak……………………………………………………………………………… 284
Kötü Şeylere İyi İsimler Vermemek……………………………………………………………………. 285
Kadınların Güzelliklerini Başkalarına Anlatmamak………………………………………… 287
Dua Üslubu…………………………………………………………………………………………………………… 288
“Allah ve Falan Kimse Dilerse” Dememek………………………………………………………… 290
Yatsıdan Sonra Sohbet Etmemek……………………………………………………………………… 291
Kadının Kocasına Karşı Yükümlülükleri…………………………………………………………….. 293
Hanımın, Kocasından İzinsiz Nafile Oruç Tutmaması…………………………………….. 294
İmamdan Evvel Rükû veya Secdeye Gitmemek……………………………………………… 295
Namazda Eli Böğre Koymamak…………………………………………………………………………. 296
Yemek Hazırken veya Tuvalet İhtiyacı
Varken Namaza Durmamak……………………………………………………………………………….. 297
Namazda Göğe Bakmamak……………………………………………………………………………….. 298
Namazda Sağa Sola Bakınmamak…………………………………………………………………….. 299
Kabre Doğru Namaz Kılmamak…………………………………………………………………………. 300
Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmemek…………………………………………………. 301
Namaz İçin Kâmet Getirildikten Sonra
Nafile Namaza Başlamamak………………………………………………………………………………. 302
Sadece Cuma Gününü Oruçla ve
Gecesini İbadetle Geçirmemek…………………………………………………………………………. 303
Visâl Orucu Tutmamak………………………………………………………………………………………… 305
Kabir Üstüne Oturmamak …………………………………………………………………………………. 306
Kabirler Üzerine Yapı Yapmamak………………………………………………………………………. 307
Efendisinden Kaçan Kölenin Durumu………………………………………………………………. 308
Cezalarda Ayrımcılık Yapmamak……………………………………………………………………….. 309
Topluma Rahatsızlık Veren Şeylerden Sakınmak…………………………………………….. 311
Çocuklara Bağış Yaparken Eşit Davranmak……………………………………………………… 313
Kadının Yas Tutması…………………………………………………………………………………………….. 315
Alışverişle İlgili Bazı Yasaklar………………………………………………………………………………. 317
Meşru Olmayan Yerlere Harcama Yapmamak…………………………………………………. 320
Müslümana Silah Çekmemek……………………………………………………………………………. 322
Ezan Okunduktan Sonra Camiden Çıkmamak………………………………………………… 324
İkram Edilen Güzel Kokuyu Geri Çevirmemek………………………………………………… 325
İnsanları Yüzlerine Karşı Övmemek…………………………………………………………………… 326
Karantina………………………………………………………………………………………………………………. 328
Büyü ……………………………………………………………………………………………………………………… 332
Zarar Görebileceği Yerlere Kur’an’ı Götürmemek…………………………………………… 333
Altın ve Gümüş Kapları Kullanmamak……………………………………………………………… 334
Erkeklerin Giyimi………………………………………………………………………………………………….. 336
Gün Boyunca Susmamak……………………………………………………………………………………. 337
Başkasını Kendi Babası Kabul Etmemek…………………………………………………………… 338
Allah ve Peygamber’in Yasaklarını İşlememek………………………………………………… 341
Yasakları Çiğneyenin Tövbesi…………………………………………………………………………….. 343
Muhtelif Konularda Hadisler………………………………………………………………………………. 345
Af Dileme (İstiğfar)………………………………………………………………………………………………. 401
Allah’ın Müminlere Cennette Hazırladığı Nimetler………………………………………… 409

Riyazus Salihin

riyazussalihin

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 30.0K other subscribers
%d bloggers like this: