Barnabas aslen Kıbrıslı olup yahudi bir aileden doğmuştur. Asıl adı Joseph (Yusuf) tur.
Barnaba ise teselli oğlu anlamında ona sonradan verilmiş bir lâkaptır. Barnabas’ın kaleme
aldığı incil, İsa’nın bir şakirdi, yani zamanının çoğunu, mesajını yaydığı üç yıllık süre içinde
bizzat îsa’nın yanında geçiren bir kişi tarafından yazılmış ve bugüne kadar gelmiş, bilinen tek
İncil’dir. Kabul edilmiş dört İncil’in yazarlarının aksine, o İsa ile doğrudan teması olmuş ve
öğretisini doğrudan İsa’­dan almış biriydi. Barnaba İncili ve Tevhid (Allah’ın Birliği) inancının
MS. 325’e kadar İskenderiye Kiliselerinde ve asırlar boyu Antakya bölgesinde etkili olduğu
gözlenmektedir. Iraneus’un (MS.130-200) yazılarından, bu İncil’in İsa’nın doğumundan
sonraki birinci ve ikinci yüzyıllarda elden ele dolaştığı anlaşılmaktadır. Putperest Roma
dininin ve Eflâtun’un felsefesinin İsa’­nın aslî öğretileri içine girmesine karşı çıkan İraneus,
Eflatuncu Valentinyanlara karşı kendi fikirlerini desteklemek için Barnabas İncili’nden alıntılar
yapmıştır.
Barnabas İncili (Evangelium nomine Barnabae /the Gospel in the name of Barnabas)(M.S 496
yılında Papa I.Glasius tarafından yayınlanan Decretum Gelasianum’da Aykırı Kitap ilan
edilmiştir. Bu buyrultu bugüne ulaşan belgeler arasındadır.

Powered By EmbedPress