Barnabas incili pdf

Barnabas aslen Kıbrıslı olup yahudi bir aileden doğmuştur. Asıl adı Joseph (Yusuf) tur.
Barnaba ise teselli oğlu anlamında ona sonradan verilmiş bir lâkaptır. Barnabas’ın kaleme
aldığı incil, İsa’nın bir şakirdi, yani zamanının çoğunu, mesajını yaydığı üç yıllık süre içinde
bizzat îsa’nın yanında geçiren bir kişi tarafından yazılmış ve bugüne kadar gelmiş, bilinen tek İncil’dir. Kabul edilmiş dört İncil’in yazarlarının aksine, o İsa ile doğrudan teması olmuş ve öğretisini doğrudan İsa’­dan almış biriydi. Barnaba İncili ve Tevhid (Allah’ın Birliği) inancının MS. 325’e kadar İskenderiye Kiliselerinde ve asırlar boyu Antakya bölgesinde etkili olduğu gözlenmektedir. Iraneus’un (MS.130-200) yazılarından, bu İncil’in İsa’nın doğumundan sonraki birinci ve ikinci yüzyıllarda elden ele dolaştığı anlaşılmaktadır. Putperest Roma dininin ve Eflâtun’un felsefesinin İsa’­nın aslî öğretileri içine girmesine karşı çıkan İraneus, Eflatuncu Valentinyanlara karşı kendi fikirlerini desteklemek için Barnabas İncili’nden alıntılar yapmıştır.
Barnabas İncili (Evangelium nomine Barnabae /the Gospel in the name of Barnabas)(M.S 496 yılında Papa I.Glasius tarafından yayınlanan Decretum Gelasianum’da Aykırı Kitap ilan
edilmiştir. Bu buyrultu bugüne ulaşan belgeler arasındadır.

 1. “Barnabas İncili nedir?”
 2. “Barnabas İncili öğretileri”
 3. “Barnabas İncili metni”
 4. “Barnabas İncili tarihçesi”
 5. “Barnabas İncili hakkinda elestiriler”
 6. “Barnabas İncili ve Hristiyanlık”
 7. “Barnabas İncili’nin Kutsal Kitap’a etkisi”
 8. “Barnabas İncili’nin geçmişi”
 9. “Barnabas İncili’nin farklı versiyonları”
 10. “Barnabas İncili’nin keşfi”
 11. “Barnabas İncili’nin çevirileri”
 12. “Barnabas İncili ve diğer apokrif metinler”
 13. “Barnabas İncili eleştirileri”
 14. “Barnabas İncili’nin İslam ile ilişkisi”
 15. “Barnabas İncili’nin Hristiyan mezheplerindeki yeri”
 16. “Barnabas İncili’nin öğretileri ve etkileri”
 17. “Barnabas İncili okuma kaynakları”
 18. “Barnabas İncili üzerine yazılmış makaleler”
 19. “Barnabas İncili’nin modern değerlendirmeleri”
 20. “Barnabas İncili’nin bilim dünyasındaki yeri”
Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d