BANKA ÇEKİLEN KREDİYİ AFFETMİŞSE NE YAPILMALIDIR?

BANKA ÇEKİLEN KREDİYİ AFFETMİŞSE NE YAPILMALIDIR?

Annem, teyzemin oğluna vermek için bankadan dört bin lira kredi çekti. Paranın hepsini yeğenine verdi. Yeğeni de parayı alıp altı yüz lira taksitler halinde anneme borcunu ödemeye başladı ve şu an iki bin lirasını ödemiş bulunuyor. Annem vefat etti ve banka annem öldüğünden dolayı borcun kalan iki bin lirasını affetti. Şimdi ben teyzemin oğlundan bu iki bin lirayı taksit taksit alsam haram olur mu?

Anneniz, yeğeni adına vekaleten kredi çekmiş. Burada yeğen asıl, teyze vekildir. Bağışlanan kısım da asla bağışlanmış demektir. Dolayısıyla paranın asılda yani yeğende kalması gerekir.

Ayrıca iki hususu daha belirtelim:

Birincisi, işin başında bir mahzur söz konusudur. O da faizli bankadan kredi çekilmesidir. Bundan dolayı bir günah işlenmiş oluyor. Tevbe istiğfar gerekir.

İkincisi, her ne kadar banka size iki bin lirayı bağışlamışsa da faizli bir sistemin ve müessesenin hediyesi olduğundan dolayı bu parayı kullanmak en hafif ifadesiyle sakıncalıdır. Teyzenizin oğlu eğer çok muhtaç durumdaysa kendisi için kullanıp kullanmayacağını kendisine bırakalım. Muhtaç ve fakir durumda değilse, bankanın yüklemiş olduğu faiz borcunu iki bin liranın içinden çıkarsın, geriye kalan parayı kullanmasın ve bir hayır müessesesinin vergisini ödemede harcasın. Kendi vergilerini ödemede de kullanabilir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 30.0K other subscribers
%d bloggers like this: