Güven sağlama konusunda en önemli şeylerden biri şeffaflıktır. Bu kelime çok sık kullanıldığı için biraz anlam yitimine de uğramıştır aslında. Elbette herkes güvenilmek ister. Şirketler kendilerine güvenmenizi ister. İş arkadaşlarıOkumaya devam

Fazla çalışmaktan bütün enerjinizin tükendiğini, mutsuz olduğunuzu mu hissediyorsunuz? Bu duygular işyerlerinde o kadar yaygın hale geldi ki insanlar artık normal hislerin ne olduğunu hatırlamaz oldu. İşler artık daha hızlıOkumaya devam

1971’de yayımlanan The Futurist adlı dergideki bir makalede, ortalama bir kentte artık altı televizyon kanalının olduğu belirtiliyor, fakat gelecekte bu sayının 100’e, hatta 200’e tırmanabileceği uyarısı yapılıyordu. “Bunun sonu nereyeOkumaya devam

Bu teknik, ana dilimizi bildiğimiz gibi yabancı dilleri de aynı şekilde bilmemizi, tanımamızı ve öğrenmemizi amaçlar. Bu teknik, adını Alman yazar Vera Birkenbihl’den almıştır. İngilizce harici yabancı bir dil öğrenmeninOkumaya devam

İyi bir ebeveyn olmak; destek olan, empati kuran, teşvik eden, sorumluluklarının bilincinde, iyi alışkanlıklara yönlendiren ve sağlıklı ilişkiler kurabilen bir kişilik oturtarak pozitif bir rol modeli olmaktır. Ebeveynler, ev ödevlerineOkumaya devam

Aslında aktif dinlemenin temeli meraktır. Sadece kendi düşünce ve duygularını önemseyen ve başkalarının ne söylediğini umursamayan bir kişi iyi bir dinleyici değildir. Ancak sayısız farklı bakış açısı, deneyim, düşünce veOkumaya devam

Evlilik süreleri ve dinamikleri geçmişe göre daha farklı. Eskiden evlilikler ömürlük sayılırken artık “anlaşamazsak ayrılırız” anlamındaki cümleleri duymaya başladık. Boşanma oranları artarken evlenme oranları da azalmakta. Kimilerine göre bunun sebebiOkumaya devam

Amerikan fizikçi Richard Feynman tarafından bulunmuş bir konuyu daha etkili ve verimli öğrenmenin en etkili şeklidir. Bir bilgiyi bilmek ve öğrenmek arasındaki bariz farkı ortaya koyar. Örneğin hiç bisiklete binmemişOkumaya devam

İş stratejilerine ve prosedürlerine BM Global Compact’in ‘10 İlke’sini dahil eden şirketler sadece insanlar ve gezegen için temel sorumluluklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli başarı için zemin hazırlar. OnOkumaya devam

Çocuğun gelişim sürecinde genellikle annenin ön planda olduğu düşünülür. Oysa baba da anne kadar merkezi bir role sahiptir. Çocuğu dış dünyaya hazırlar Fransız Psikanalist ve Psikiyatr Lacan’ın dediği gibi ‘insanınOkumaya devam