Hakikat Damlaları-67

“Ben”e göre daha hafif bir hatadır “biz” demek; ne ki, âidiyet mülahazası ifade etmesi açısından o da mahzurludur; fakat, “ene”yi yırtmanın ilk basamağı da odur.
***
İnsan varlığın genleri mahiyetindedir; adeta bütün kainattaki genler toplanmış, ondan bir âbide yapılmış ve adına da “insan” denilmiştir.
***
Mü’minin bir manası iman esaslarına inanan, diğer manası da herkese güven verendir; insanlara emniyet telkin etmeyen, mü’minliğin bir kanadını kırmış demektir.
***
İnsanın kendini iyi ve yeterli görmesi kadar öldürücü bir virüs olamaz. “Eminim” diyen, kendi emniyet dünyasını yıkmış sayılır; ahiretinden endişe etmeyenin akıbetinden korkulur.
***
Sadâkat anahtarının açmayacağı kapı yoktur.
***
Ferdî iddia enaniyettir, o insanı tepe taklak götürür; cemaate ait iddia ise aidiyet mülahazasıdır, o da hem Allah’ın gayretine dokunur hem de hariçteki insanları küstürür.
***
Adanmış insan Allah’a ipotektir; artık o, mala mülke rehin edilemez.
***
Samimiyet zatında güzel bir sıfattır ama dinin muhkemâtına, akla, mantığa ve stratejiye dayanmayan samimiyet insana sürekli falso yaşatır.
***
Olmuş olacak her şeyi bilen Cenâb-ı Allah’ın imtihan etmesi, bize kendimizi göstermesinden ibarettir; yoksa, o bizi zaten her halimizle bilmektedir.
***
Takdir edilme tutkusunu ötelere kadar taşıyan zavallı birinin “Acaba benim cenazem de bu kadar kalabalık olur mu?” sözüyle dile getirdiği ölçüde hubb-u câha kapılan bir adam şöhreti uğruna her kötülüğü yapabilir.
***
Burada ince hesaplara bağlı yaşamayanın ahirette hesabı çok ince olur.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 30.0K other subscribers
%d bloggers like this: