ASR-I SÂNÎ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDER. ÖĞLE NAMAZI ASR-I SÂNÎYE KADAR KILINABİLİR Mİ?

ASR-I SÂNÎ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDER. ÖĞLE NAMAZI ASR-I SÂNÎYE KADAR KILINABİLİR Mİ?

Asr-ı sânînin vakti, asrı evvelden yaklaşık 30–40 dakika kadar sonradır. Üç mezhep imamı ve Hanefilerden İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed, ikindinin başlangıç vaktini asr-ı evvel olarak belirlemişlerdir. Yani ikindi namazının başlangıcı bir şeyin gölgesi, kendi misli olunca başlar ki buna da asr-ı evvel denir. İmam Azam ise, asrı saniye göre yani bir şeyin gölgesi iki katı oluncaya kadar öğle namazının kılınabileceğini belirtmiştir. Hüküm, diğer üç mezhep imamına ve Hanefi’lerde de İmameyn’e göre verilmiştir. Bugün Diyanet İşleri de asr-ı evveli esas alarak takvim hazırlamaktadır. Dolayısıyla bu konuda büyük çoğunluk ittifak etmiştir. Öyleyse öğle namazlarımızı asrı evvelden sonraya bırakmamalıyız çünkü Hanefî mezhebine göre bir mukallidin öğle namazını kılabileceği zaman dilimi asr-ı evveldir. Mezhep içinde farklı görüşlerin olması biz mukallidler için bir tercih anlamı taşımaz. Dolayısıyla öğle namazı ve diğer namazlar, Diyanet takvimine göre edâ edilmelidir ki karışıklık olmasın. Allahu a’lem…

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: