KELÂM METAFİZİĞİ pdf

TAVÂLİ‘U’L-ENVÂR

Müellif : Kâdî Beyzâvî

TAVÂLİ‘U’L-ENVÂR MİN METÂLİ‘İ’L-ENZÂR: KELÂM METAFİZİĞİ

Kelamı dinî ilimlerin temeli kabul eden ve bu ilimle uğraşmayı bir vecîbe sayan Kâdî Beyzâvî, felsefî kültürün yaygın olduğu bir dönemde yaşamış, felsefe ile ilgilenmiş ve kendisinden önce Râzî ile Âmidî’nin başlattığı felsefe ile kelamı birleştirme işini daha da ileri götürerek iki ilmin meselelerini birbirinden ayırt edilemeyecek şekilde birleştirmiştir. Kelam ilminin felsefe ile kaynaştığı müteahhirûn dönemi kelam kitaplarının tipik bir örneği olan Tavâli‘u’ l-Envâr isimli eseri ise Kâdî Beyzâvî’nin fesefî konulara verdiği ağırlık ile kelam kitaplarının felsefî bir karakter kazanmasında etkili olmuştur. Tavâli‘in planı incelendiğinde okuyucuyu asıl kelam konularına hazırlama mâhiyetindeki felsefî bahislerin, kelam meselelerinin önüne geçtiği ve eserin felsefî yönünün ağırlıkta olduğu görülmektedir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: