Yeme ve içmeyi bitirince okunacak dualar

Yeme ve içmeyi bitirince okunacak dualar

2018-01-18_15-09-03
2. Doyuran, içiren, boğazdan kolayca geçiren ve ona çıkış yolları yaratan (def-i hacet imkânını veren) Allah’a hamd olsun.
3. Benden bir güç ve kuvvet olmaksızın bu yemeği bana yediren ve onu bana rızık olarak ihsan eden Allah’a hamd olsun.
4. Allahım, yedirdin, içirdin, başkalarına muhtaç bırakmadan bol bol verip hoşnut ettin, hidayet ettin ve hayat bahşeyledin. Verdiğin bütün nimetlere karşılık hamd sadece Sana mahsustur.

2018-01-18_15-16-30

1. Bize ikram eden, bizi hidayet eden, doyuran, (içirip) kandıran ve her türlü nimetini bize ihsan eden Allah’a hamd olsun.
2. Allahım, bu yemekte bize bereket ihsan eyle, bundan daha hayırlısı ile bizi doyur.
3. Çok, tertemiz, bereketli, kâfi görülmeyen, terk olunmayan, kendisinden müstağni kalınamayan hamd, Rabbimiz Allah’a mahsustur.
4. Kâfi görülmeyerek ve inkâr edilmeyerek yapılan hamd, bize yetecek derecede nimetler ihsan eden, bizi barındıran, merhamet eden ve bizi suya kandıran Allah’a mahsustur. Hamd, kâfi görülmeyen, terk olunmayan ve kendisinden müstağni kalınmayan Rabbimizedir.
5. Hamd, bize yediren, içiren ve bizi Müslüman kılan Allah’a mahsustur.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: