Çocuk gelişiminde babanın rolü

Çocuğun gelişim sürecinde genellikle annenin ön planda olduğu düşünülür. Oysa baba da anne kadar merkezi bir role sahiptir.

Çocuğu dış dünyaya hazırlar

Fransız Psikanalist ve Psikiyatr Lacan’ın dediği gibi ‘insanın her talebi sevgiyedir’. Çocukların yetiştirilmesindeki sorumluluğun paylaşımı çok önemlidir. Mahler’e göre baba-çocuk etkileşimi, çocukta farklılaşmayı başlatır, bağımsızlaştırır ve yaratıcılık kazandırır. Çocukların sağlıklı gelişimi için anne kadar babalarıyla da iletişim ve etkileşim (kitap okuma, oyun oynama, rol modeli olma) halinde olmaları gerekir. Çocuğun düşünsel, sosyal-duygusal, cinsel-rol ve kimlik gelişimi üzerinde baba ile etkileşimin önemli rolü bulunur. Çocuğa annesi dışında bir ötekinin de olduğunu gösterir.

Anne-baba-çocuk ilişkisi sağlam kurulamazsa dil gelişmez, dilin gelişmediği yerde zihin gelişmez, zihin gelişmezse de icat çıkmaz. İleri toplumların ileri olması görünen modern teknolojilerden dolayı değildir, anneye saygı duyan babaların olmasındandır. Baba-çocuk etkileşimi çocukların dış dünyaya hazırlanmalarının yanında sosyal ve duygusal becerilerini geliştirir.

Kişilik yapısını etkiler

Kişiliğin esas yapısı 6 yaşına kadar oluşur. Baba-çocuk iletişimi çocuğun kişilik gelişimini etkiler. Bu iletişimi güçlü olan çocuklar olumlu kişilik özellikleri geliştirir. İyi bir baba-çocuk ilişkisi çocuğun hayatla kurduğu ilişkiyi güçlü kılar.

Kızlar için ‘güven’ erkekler için ‘kararlılık’ sembolüdür

Kız çocukları babayı daha çok emniyet ve güven sembolü olarak algılarken; erkek çocukları ise babalarından kararlı durabilmeyi, sabır ve sebatı örnek alırlar.

Baba-çocuk ilişkisi nasıl güçlenir?

– Babalar, çocuklarına sevgilerini sözel olarak ifade etmekle birlikte ilgi ve alakayla davranışsal olarak da göstermeli.

– Çocuğa çok sevildiğini ve değerli olduğunu hissettirmeli.

– Birlikte kaliteli zaman geçirmeli.

– Çocuklar öfkelendiğinde onları yargılamadan, suçlamadan dinlemeye çalışmalı.

– Rol model olarak örnek olmalı, söyledikleriyle yaptıkları tutarlı olmalı.

– Çocuğun ilgi ve tercihlerine saygı göstermeli.

Bir Cevap Yazın

Previous post Ses tonundan karakter analizi mümkün mü?
Next post Mülteci sayısı 100 milyonu aştı: En fazla göçmen Türkiye’de
Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d