GELİŞİM

Çocuk gelişiminde babanın rolü

Çocuğun gelişim sürecinde genellikle annenin ön planda olduğu düşünülür. Oysa baba da anne kadar merkezi bir role sahiptir. Çocuğu dış dünyaya hazırlar Fransız Psikanalist ve Psikiyatr Lacan’ın dediği gibi ‘insanın her talebi sevgiyedir’. Çocukların yetiştirilmesindeki sorumluluğun paylaşımı çok önemlidir. Mahler’e göre baba-çocuk etkileşimi, çocukta farklılaşmayı başlatır, bağımsızlaştırır ve yaratıcılık kazandırır. Çocukların sağlıklı gelişimi için anne

Read More »