Flaş Haber

Küresel tedarik zincirleri yeniden yapılandırılıyor

Global piyasanın hızlı hareket ettiği 1990’lar ve 2000’lerden sonra yaşanan mali krizin artçı sarsıntıları, açık sınırlara karşı popülist bir isyan ve Başkan Donald Trump’ın ticaret savaşı derken ekonomik entegrasyonun hızı 2010’larda durdu. Mal ve sermaye akışı yavaşladı. Pek çok patron, yurt dışına yatırım yapma konusundaki büyük kararları erteledi. Küreselleşmenin bir düşüşle mi yoksa yok olmayla

Read More »