ALLAHTAN BAŞKASINA RÜKÛ VE SECDE ETMEK ŞİRK MİDİR?

İbadet maksadıyla Allah’tan başkasına yapılan secde haramdır. Secde derken, bizim namaz kılarken yaptığımız hareketi kastediyoruz. Bunun dışında insanın saygı ile belini bükmesi, başını eğmesi secde değildir. Burada akla meleklerin, Hz. Âdem’e nasıl secde ettikleri gelebilir. Bu meleklerin kendi kendilerine yaptıkları bir secde değil, Allah’ın emriyle yaptıkları bir fiildir. Onlar Allah’ın emrine itaat ve Hz. Âdem’e saygı için bunu yapmışlardır. Tefsirlerimiz buna ibadet secdesi değil, hürmet secdesi demişlerdir. Dolayısıyla bu secde Hz. Âdem’e değil, Allah’a yapılmıştır.

Kur’ân’daki secde ayetleri Allah’a secde edilmesini, O’ndan başkasına secde edilmemesini ifade etmektedir. Mesela, “Gece gündüz, güneş, ay, hepsi O’nun âyetlerindendir. O halde güneşe ve aya değil, onları öylece yaratana secde edin, eğer O’na ibadet ediyorsanız!” (Fussilet Suresi, 41/37) ayeti bu durumu ifade eder.

Allah Resulü’nün (s.a.s.) erkeğin ailedeki konumu ve yüklendiği zor görevi, bu görevde eşinin ona yardımcı olmasını ifade ederken buyurduğu, “Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim. (Tirmizi, Rada’ 10) hadisi de Allah’tan başkasına secde edilemeyeceğini göstermektedir.

Evet, secde bir ibadettir ve ibadetin bir parçasıdır. Binaenaleyh Allah’tan başkasına ibadet edilemeyeceğine göre secde de edilemez.