ALLAH İNSANLARI NİÇİN TEHDİT EDİYOR?

Allah Teala, sonsuz merhamet sahibi, sonsuz nimet sahibi, sonsuz adalet sahibi, sonsuz kudret sahibi.. Allah’ın bu kadar merhametine, nimetine, adaletine ve kudretine rağmen hala inanmayanları sizce ne yapmalı? Hele ki cehennemle tehdit edildikleri ve cehenneme götüren ameller kendilerine anlatıldığı halde halâ inanmıyorlarsa..

Kur’an ve Sünnette, düşünen insanları düşündürmek için akli, mantıki, tarihi, ahlaki, enfüsi ve afakî bütün deliller ortaya konulmuş. Kur’an ve Sünnet önce düşündürmüş, sonra cehennemi hatırlatmış. İnananlar ve düşünenler inanıp kurtuluyor; inanmayanlar ve düşünmeyenler inatlarından, yanlış bakış açılarından dolayı inanmayıp cehenneme gidiyorlar.

Cennet ve cennete gitmeye vesile olan iman, ibadet bütün güzellikleriyle anlatılıyor, cehennem ve cehenneme gitmeye sebep olan küfür ve ibadetsizlik bütün çirkinliğiyle ve mantıksızlığıyla ortaya konuyor. Buna rağmen inanmayanlar inanmıyor. İşte burada tam bir irade hürriyeti, akıl hürriyeti var. Aklını ve iradesini kullanan inanıyor, kullanamayan inanmıyor. Düşünen inanıyor, düşünmeyen inanamıyor. Mütevazı davranan inanıyor, kibirli olan inanmıyor, doğru bakıp doğru yorumlayan inanıyor, eğri bakıp eğri yorumlar çıkaran inanmıyor. Allah insanı serbest bırakmış. Serbest bırakırken de inanma kapasitesini vermiş. Bu kapasiteyi kullanan inanıyor, kullanmayan inanmıyor. Suçlu kim olur bu durumda? İnananların güzelliği, inanmayanların çirkinliği ortadayken inanmamakta hata kimin olur?

Hâşâ, bütün bunlarda Allah yücedir, noksansızdır, büyüktür. Hata insanındır, aklını kullanamayan, yaşamasını bilmeyen, ileriyi düşünmeyen insanın..

İnsanlar arasındaki en basit bir sistemde bile hem mükafaat hem de ceza anlayışı ve uygulaması vardır. Ödüllerin teşviklerin yanında bir de müeyyideler, uyarılar vardır. İnsanlar arasındaki basit sistemlerde bile bunlar varken neden Allah insanlara bunu uygulamasın. Hem bizler, cezadan korkmuyor muyuz? Korkuyorsak işte bu tarafımızı cehennemden korkma, Allah’tan korkma şeklinde kullanmalıyız ki işe yarasın. Allah da o hissimizi, doğru yolda kullanalım diye bir taraftan korkma hissi veriyor bir taraftan da cehennemi hatırlatıyor.

Bir de akıllıca yaşayanlar cennetin güzelliklerine kavuşacakları ümidiyle rahatça yaşarlar, serkeşler, kibirliler ve nankörlere ise deliller yetmiyorsa cehennemi hatırlatmak gerekir..

Allah sever, sevgisine karşılık sevilmek ister. Sevmeyenleri tehdit eder. O’nun tehdit etmesi de ayrı bir sevgi alametidir. Zira sevdiği için başka yollara sapmasını istemez ve biraz korkutur. Bütün iyiliklere rağmen kul aklını başına almıyorsa onu cehennemiyle terbiye eder. Eğer inanmayarak gitmişse huzuruna, onu ebedi hapse mahkûm eder. Bu da tam bir adalettir..