Sessiz İstifa (Quiet Quitting) Nedir?

Bir internet gönderisiyle başlayan ve son dönemde giderek daha fazla duymaya başladığımız ‘sessiz istifa’ veya ‘sessiz vazgeçiş’, genel bir ifadeyle, çalışanın verilen görevin dışına çıkmadan, yalnızca mesai saatleri içerisinde çalışmasıdır.

Sessiz istifa, çalışanın işinden istifa etmediği ancak uzun çalışma saatlerini ve iş tanımında belirtilen görevlerin dışındaki sorumlulukları reddettiği bir iş yeri trendi olarak da tanımlanabilir.

Bir başka deyişle; sessiz istifaya yönelen çalışanlar, fark yaratmaya ya da beklentinin ötesinde başarı göstermeye odaklanmıyor, görevlerini işin yürüyeceği (aksamayacağı) ve işten çıkarılmayacakları şekilde, minimum düzeyde yapıyorlar.

Çalışanlar neden sessiz istifaya yöneliyor?

 • İş yerinde mutsuz olma,
 • Tükenmişlik sendromu,
 • Beklenen takdiri ya da hak edilen değeri görememe,
 • Emeğin karşılığını alamama,
 • Yan hakların eksikliği,
 • Mobbing,
 • Konfor alanından ve alışılmış düzenden çıkmama isteği,
 • Ekonomik kaygılar,
 • Aile ve toplum baskısı, vb.

Sessiz istifa çalışana neler sunuyor?

 • ‘Koşuşturma Kültürü’nden uzaklaşma,
 • İş tanımında bulunmayan sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü olmama,
 • Çalışma yaşamı ile kişisel yaşam arasında denge kurma,
 • İş sınırlarını belirleme ve ek iş almama,
 • İş dışı yaşama daha fazla vakit ayrıma,
 • Hasta veya izinliyken de çalışmak için baskı hissetmeme, vb.

Sessiz istifanın olası olumsuz sonuçları neler?

 • Kurumsal bağlılığı zayıflatıyor.
 • Kurumun verimliliğini ve üretkenliğini düşürüyor.
 • Çalışanın işe ve kuruma duygusal ve yaratıcı yatırımını ortadan kaldırıyor.
 • Ayrıca uzun süreli değil, kısa süreli bir çözüm sunduğu için çalışanın son istifa kararını vermeden önceki süreci olarak değerlendiriliyor.’’

Büyük istifa harekatı!

Profesör Anthony Klotz tarafından kullanılan büyük istifa ifadesini, iş gücünün toplu ve gönüllü göçü olarak tanımlanıyor.

Covid19 pandemisinin ardından, 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayıp pek çok ülkeye yayılan, aynı dönemde çok sayıda çalışanın istifa etmesi, birçok ekonomist tarafından da büyük istifa veya büyük istifa hareketi olarak isimlendiriliyor.

Klotz, büyük istifanın yeni bir iş bulmakla ilgili değil, iş- yaşam dengesini kontrol almak için verilen bir karar olduğunu belirtiyor.

Nedenleri

 • Çalışanların pandemi sürecinde iş yaşamlarını yeniden değerlendirme fırsatı bulması,
 • Çalışanların pandemi sürecinde çalıştıkları kurumlardan bekledikleri desteği görememesi,
 • Kötüleşen iş – yaşam dengesi,
 • Bu süreçte şirketlerin uyguladığı toplu işten çıkarma politikası, vb.

Bir Cevap Yazın

Previous post Kanada depremzedelere vize kolaylığı sağlayacak
Next post Bitkiler ses çıkarıyor!
Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: