Dünya En Fazla Kaç İnsanı Kaldırabilir?

Bazı bilim insanları Dünya’nın bu konuda bir sınırı olduğunu düşünürken, diğerleri buna katılmıyor.

Sınır olduğunu söyleyenler, bu sınırın 10 milyar insana karşılık geldiğini belirtiyor. Bunlardan biri de Harvard Üniversitesinde çalışan sosyobiyolog Edward Wilson. Wilson, gezegenimizin sunduğu kaynakları ne hızla tükettiğimizden yola çıkarak dengenin bozulacağı bir nokta olacağını, onu aştığımızda Dünya’nın destekleyebileceği en fazla insan sayısına varmış olacağımızı söylüyor.

Ancak 10 milyar sayısı, öncelikle besin kaynakları düşünülerek ortaya atılmış bir tahmin. Bazı bilim insanlarıysa gezegenimizin çok daha fazla insanı rahatlıkla besleyebilecek düzeyde olduğunu, böyle bir üst sınırın bulunmadığını ileri sürüyor.

Yapılan hesaplar, 2100 yılına kadar insan nüfusunun 10 milyara ulaşacağını gösteriyor. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler raporlarına göre aileler gitgide küçülüyor.

230 ülkeden elde edilen veriler, günümüzde insanların önemli bir bölümünün çocuk sahibi olmak istemediğini gösteriyor.

Küresel üreme oranı bu şekilde azalarak devam ederse nüfusun kendini yenileme seviyesi de düşeceği için, insan nüfusunun bu yüzyılın sonunda 9 ila 10milyar arasında sabitleneceği söyleniyor.

%d bloggers like this: