Y

YABAN DOMUZU
Rüyada yaban domuzu görmek, düşmanlığa yorumlanır. Rüyanızda bir yaban domuzunun üzerine saldırdığınızı görmek, sizi mahvetmek isteyen düşmanlarınızın olduğuna işarettir.

YABAN GÜLÜ
Yaban gülü görmek ve koklamak, gelecek günlerin aydınlık ve mutluluk içinde geçeceğine, yeni dostlar edinileceğine, rızkın bol ve bereketli olacağına işaret eder.

YABAN HAYVANI
Rüyada yaban hayvanı görmek, sahra ve dağ başlarında bulunan insanlara ve kendi grubundan ayrılan bid’at sahiplerine yorumlanır.

YABANİ GÜVERCİN
Rüyada yabani güvercin görmek, çok yalancı bir çocuk veya evin sahibesi veya işveli ve insaniyetli bir kadındır.

YABAN İĞDESİ
Rüyada yaban iğdesi görmek, az bir rızka yorumlanır. Bazı yorumcular, insanlar için faydalı ve kuvveti az bir kimsedir, dediler. Meyvesi ise ona sahip olan ve yiyen kimse için maldır.

YABAN KAZI
Yaban kazı görmek, ucuzluk, bereket ve nimet ve çok mala, bir rivayete göre büyük ve asil bir kadına yorumlanır.

YABAN ÖRDEĞİ
Rüyada yaban ördeği görmek, cahil ve masraflı bir kadına veya su kuşu olduğu için bolluğa yorumlanır. Yaban ördeğinin tüyü mal ve ganimete delalet eder. Rüyasında bir yaban ördeği tutup evine götürdüğünü gören, yukarıda yazdığımız vasıfta bir kadınla evlenir. Elinde tuttuğu yaban ördeğin kaçtığını veya birine verdiğini görmek, eşini boşayacağına ve aralarında ayrılığa işaret eder.

YABANCI MEMLEKET
Kendini yabancı bir memlekette şaşkın bir durumda görmek, işlerinin dağınıklığına, şaşkınlığa işaret eder. Eğer rüya sahibi bir kadın ise ahlaki durumu sarsılmak üzere olduğundan hareketlerini yeniden gözden geçirmeli ve kendisine çeki düzen vermelidir.

YABANİ SIĞIR
Rüyada görülen yabani sığır, çok ibadet eden ve ehli sünnetten ayrılmış bulunan lider bir kimseye yorumlanır.

YABANİZAFERAN
Rüyada görülen yabani zaferan, kırmızı olduğundan kendisinde ölüm haberi bulunan ferahlığa yorumlanır.

YABAN KEÇİSİNİN DİŞİSİ
Dişi yabani keçinin semizleri zengin ve servet sahibi kadınlara, zayıfları da fakir kadınlara yorumlanır. Dişi keçinin her birisi, bolluk, hayır, rahatlık ve huzura yorumlanır.

Rüyada bir dişi keçi bulduğunu gören kimse, geçimi için çalışır, bolluğa ve hayra erer.

YAĞ
Yağ, mal ve nimete, bir rivayete göre, mirasla yorumlanır. Ağır yağlar ilme işaret eder.

Yağ yemek ve onlarla yağlanmak ziynet ve sağlığa işaret eder. Rüyada bıyığını ve göğsünü yağladığını gören, yalan yere yemin eder.

Hangi cinsten olursa olsun, kokusu fena ve bozuk yağlar üç şekilde yorumlanır: Ahlaksız eş, kötü adam, çirkin söz.

YAĞCI
Rüyada yağ satan bir kimseyi görmek, onunla alışverişte bulunmaya ve teşebbüs halindeki bir işin bozulmasına işarettir.

Rüyada yağ satıcısını görmek, büyük alime ve faziletli ilim adamına, ilim ve malda halk ile ortak olan kimseye yorumlanır.

YAĞLANMAK
Vücudunu yağla oğmak, halk arasında güzel şöhrete kavuşmaya yorumlanır. Ot ve çiçekten çıkarılan güzel koku ile vücudunu oğuşturmak da aynışekilde yorumlanır.

YAĞLAYICI

Rüyada görülen yağlayıcı, gizli iş işleyen, fayda ve zararı dokunmayan ve riyakarca işler yapan arabulucu, bozucu ve yaltaklık yapan bir kimsedir.

Yağcıyı görmek, yaltaklığa, güler yüzlülüğe, güzel söz söylemeye ve sözünden dönmeye yorumlanır. Bu rüya bazen de izzete ve galip gelmeye yorumlanır.

YAĞMA

Rüyada bir yerin yağma edildiğini görmek veya yağmada bulunmak, haram malla yorumlanır.

YAĞMUR

Rüyada görülen yağmurdan zarar meydana gelmediği takdirde, hayra ve rızka yorumlanır.

Bazen yağmur gerek insanlardan ve gerekse yeryüzünden olsun kendisinden

korkulan şeyin hayatta oluşuna yorumlanır. Bazen de yağmur insana vadedilen şeyin yerine getirilmesine yorumlanır.

Bazen faydalı yağmur, düşmanla anlaşmaya yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada yağmurun her tarafa yağdığını görmesi, o kimsenin ümidini kestiği bir şeyinin canlanmasına, hayır, bereket ve nimete kavuşmasına, eğer kederli ve borçlu ise keder ve borcundan kurtulmasına yorumlanır.

Rüyada yağmurun yalnızca kendi evine yağdığını gören kimse, menfaata, hayra ve iyiliğe kavuşur. Yağmurun şehrin her tarafına yağdığını görse, bu rüyanın yorumu

o şehir halkına aittir. Çiftçilerin rüyada yağmur görmeleri müjdeye ve onların yetişecekleri ucuzluğa ve bolluğa yorumlanır.

YAĞMURLUK

Rüyada yağmurluk giymek, iyi bir işi yapmaya yorumlanır. Çünkü yağmurluk elbiselerin en genişidir ve hepsinin üstünden giyilir. İyi isim yapmak ise, bütün işler üzerine yücelir.

Yağmurluk, kuvvet ve yardımcıdır. Çünkü yağmurluk elbiseler içinde en sıkı dokunanıdır. Elbiseleri korur ve muhafaza eder.

Yağmurluk, tüccar için iyi nam ve güzel bir şöhrettir.

YAHNİ

Rüyada yahni pişirmek ve yemek, bugünlerde işlerinizin biraz karışık olduğuna ve arkanızdan sizin için dedikodu yapıldığına işarettir.

YAHUDİ

Rüyada görülen Yahudi gerek genç ve gerekse yaşlı olsun, bir düşmandır.

Rüyada görülen Yahudi, sihir ve hiyanet sahibi ve borcunu uzatan ve bahane bularak ödemeyen bir kimsedir.

Yahudi müneccim ve hilekar bir adamdır. Yahudi kadın bol bol vaad olunan ve meydana gelmeyen dünyalıktır. Bir kimse kendisinin Yahudi olduğunu görse, o kimsenin günah işlemeye cesaret göstermesine yorumlanır.

YAHYA (A.S .)

Rüyada Yahya (A.S.)’ı gören kimse, eşsiz ve takva sahibi olur. Afet ve belalardan mahfuz kalır.

Bir şahsın rüyada Yahya (A.S.)’ı görmesi, o şahıs için hayat ve devlete ve ona gelecek müjdeye yorumlanır.

YAKA

Rüyada yaka görmek, mal ve nimetle yorumlanır. Yakasının dik ve düzenli durduğunu gören hayatını düzen içinde yürütür. Sarkık yaka düzensiz bir hayata yorumlanır.

YAKUP (A.S .)

Rüyada Yakup (A.S.)’ı gören kimse, rızk, kuvvet, eş, yardımcı ve evlad ile rızıklanır.

YAKUT

Rüyada yakut görmek ferahlık ve oynamaya yorumlanır.

Çocuk bekleyen bir kimse, rüyada yakut yüzük taktığını görse bir kız çocuğu olur.

Alim için yakut ilim; vali için, vilayet ve tüccar için de ticarettir. Bazı yorumcular, yakut, kalbi katı dosttur, dediler.

YALAK

Rüyada yalak görmek bereketli bir rızka işarettir. Rüyanızda bir çeşme yalağı veya hayvanların sulandığı uzun bir yalak görmek, herkesin faydalanması için bir hayrat yapmayı düşündüğünüze veya herkesin menfaatine uygun bir sosyal tesis yapmak istediğinize veya yapmak isteyenlere maddeten ve manen yardım etmek istediğinize işarettir.

YALAMAK

Rüyada su veya süt ve buna benzer şeyi yalamak çoluk çocuğunun nafakasını azaltmaya veya cüz’i bir kazanca yorumlanır.

YALAN S ÖYLEMEK

Rüyada yalan söylemek, yalan yere şahitlik yapmaya, iftira etmeye ve kurtuluşa ermeye yorumlanır.

Bazen de rüya yalan söylemek, saçmalamaya ve birisinin aslını kötülemek maksadıyla kötü bir fikirle söz söylemeye yorumlanır.

YALDIZ

Rüyada yaldızlı bir eşya görmek işleriniz hakkında size hep abartılarak bilgi verildiğini ve bir şeyi olduğundan daha fazla şişirerek söylediklerini yahut ev halkından birinin eve ait bir meseleyi size olduğu gibi değil de başka bir şekilde söylediğini gösterir.

YALDIZCI

Rüyada yaldızcıyı görmek, evleri süsleyen güzel konuşan,söz ve işinde doğru bir kimseye yorumlanır.

YALINAYAK YÜRÜMEK

Rüyada yalınayak yürümek, eğer ayakkabısını çıkarmadıysa sıkıntı ve zahmettir. Bazıları da, yalın ayak yürümek, üzüntü ve kederin gitmesine, bazıları da hanımın boşanması, yahut ölümüne yorumlanır, demişlerdir.

YALTAKLIK ETMEK

Bir kimsenin dünya malından bir şey için bir insana yaltaklık etmesi, istenmeyen ve makbul olmayan bir rüyadır.

Kendisinde olan ilmi öğrenmek için başkasının kendisine yaltaklık ettiğini gören kimsenin şerefe nail olmasına, dindeki doğruluğuna ve istediği şeye kavuşmasına yorumlanır.

YAMACI

Rüyada yamacıyı görmek, yağcılık yapmaya ve gönül almaya veya devam eden yoksulluğa yorumlanır.

YANAK

Rüyada yanak görmek, hayra, bolluğa, geçime, ferahlığa ve afiyete işarettir.

Yanağın sarılığı veya siyahlığı, korku, üzüntü ve itibardan düşmeye yorulur.

YANARDAĞ

Rüyada bir yanardağ görmek, amirleri tarafından sevilmediğine, işlerinin beğenilmediğine işaret eder. Yanardağın lavlarının kendi yanına kadar ulaştığını ve nerede ise kendini yakacağını görmek, işinden uzaklaştırılacak kadar kötü bir durumda olduğuna delildir.

YANGIN

Rüyada yangın görmek, uzaktan heyecanlı bir haber alacağına; yangının kendi evini yakıp kül ettiğini görmek, kötü bir hastalığa yakalanıp hastaneye yatacağına işarettir.

YANILMA

Rüyada yanıldığını görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve bir şeyi kötü bir şekilde kullanmaya yorulur.

YAN KES İCİ

Rüyada görülen yankesici, hilekar bir alimdir.

YAPRAK

Rüyada yaş ve yeşil yapraklar görmek, ağaç üzerinde ise iyi ve müjdeli habere, sağlık ve mutluluğa; yerde ve dalından kopmuş ise, küçük bir üzüntü ve hastalığa işaret eder.

YARA

Bir kimse rüyada bedenini yaralanmış görse, çalışması ile eline geçecek mala yorulur.

Eğer sağ elinin yaralandığını görse, erkeklerden kendisine yakın olanlardan, sol eli yaralı ise kadın akrabaları tarafından istifade edeceği mala yorumlanır.

Kendisinin yaralandığını, halbuki yarasından kan akmadığını gören kimse, kendisine ait olan fazilet ve meziyete yaklaşmıştır.

Bedeninden yaralandığını görenin hazinesi fazlalaşır ve iki misline çıkar.

Bacağından yaralandığını görenin aşiret ve kabilesi çok olur.

Bir kimse birisini yaralasa ve kan çıkmasa, yaralanan adam hakkında doğru bir söz söyler.

YARALAMA DİYETİ

Rüyada yaralamak veya yaralanmak, yaralanan için keder ve sıkıntı çekmeye, yaralayan için ise, büyük bir günah işleyecek bir durumla karşılaşmaya işaret eder.

Rüyada yaralı bir kimseyi görmek veya yaralanmak, evinizde de işlerinizde de tedirgin ve ruhen sizi üzen olaylarla karşılaşmakta olduğunuzdan çok hassas bir durumda bulunduğunuzu, bu buhrandan kurtulmak için çareler düşündüğünüzü ve sonunda her iki cephede de zekanızla işi tatlıya bağlayarak huzura kavuştuğunuzu gösterir.

YARAMAZ S ÖZ

Rüyada yaramaz bir söz işitmek, günah işlemeye yorulur.

YARAMAZ SÖZ SÖYLEYEN KİMSE

Rüyada yaramaz ve boş söz söyleyen kimseyi görmek, yine yaramaz söz söylemeye yorulur.

YARAS A KUŞU

Yarasa kuşu görmek, hırsızlık gibi kötü bir işten dolayı gizlenmeye yorulur. Bazen de, nimetlerin elden gitmesine ve alışılmış şeylerden uzaklaşmaya, bazı kere de sünnet-i seniyyeyi icra etmeye ve delilleri açıklamaya yorulur.

Rüyada görülen yarasa kuşu, ibadet sahibi bir kimsedir. Yarasa kuşu, işsizlik, tembellik ve korkunun gitmesine yorulur.

Rüyada yarasa kuşu görmek, gebe kadınlar için hayırdır. Çünkü yarasa kuşu da doğurur.

YARDIM

Rüyada yardım, mertliğe yorumlanır. Bir insana yardım ettiğini görmek, mertliğinin genişliğine ve sevap işlediğine işarettir. İyilik görenin iyilik edenden hay ır ve menfaat göreceğini de söyleyenler vardır.

YARIŞ

Rüyada yarış kazanmak, başarıya; yarışı kaybetmek ise başarısızlığa yorumlanır.

YARIŞ ATI

Rüyada seçtiğiniz atın birinci geldiğini görmek, rakiplerinizle aranızdaki ticari rekabeti sizin kazanacağınıza ve onları devre dışı bırakacağınıza işaret eder.

YARMAK

Rüyada bir şey yarmak, ayrılığa yahut bakire bir kızın evleneceğine yorumlanır.

Rüyada yarışmak insanlar arasında çıkacak fitneye ve tefrikaya yorumlanır.

YAS

Rüyada bir kimsenin arkasından yas tutmak veya yas tutan kimseleri görmek, genellikle hayır, sevinç ve mutluluktur.

YAS AK

Rüyada yasak bölgeye girdiğinizi veya yasaklanan bir yerde bulunduğunuzu görmek, size teklif edilen iki husus hakkında tercih edeceğinizi bilmediğiniz ve mutlaka birisini seçmek zorunda kalacağınız için düşünmeniz gerektiğini gösterir.

YAS EMİN

Rüyada yasemin bulan kimse, sevinç, rahatlık ve hayra kavuşur. Yasemin görmek, alimlere yorumlanır.

Rüyada yasemin görmenin yorumu çeşitlidir. Bazıları sevinç ve ferahlığa, bazıları da hüzün ve kedere işarettir, demişlerdir.

Sirin’e göre mevsiminde ağacı üzerinde yasemin görmek bir erkek çocuğunun olacağına işaret eder. Ağacından toplanmış yasemin görmek sıkıntıdır. Birine bir demet yasemin verdiğini gören, o kimse ile aralarında tartışma çıkararak birbirlerinden ayrılırlar.

YAS EMİN AĞACI

Rüyada yasemin ağacı görmek kötü huylu, haset, zengin bir kadın ile yorumlanır. Eğer ağaç beyaz ise güzel kadına, eğer sarı ise çirkin katına işarettir. Bazıları, yasemin ağacı görmek ümit ettiği şeyden vazgeçmeye işarettir, bazıları da hüzün ve kederdir, demişlerdir.

YAS TIK

Rüyada yastık görmek, ev sahibine ve halka hizmet eden bir kadına yorumlanır.

Rüyada yüz yastığı görmek, bir kadının sırrını bilen ve onu halktan gizleyen bir kadına yorumlanır. Avam halkın yastık görmeleri, onların arkadaşları ve dostlarına yorulur.

Bazı tabirciler, yastık, evlattır dediler.

YAŞLI KADIN

Rüyada yaşlı kadın görmek acizliğe yorulur. Bazen yaşlı kadın, elden giden dünyalığa ve üzüntüye, bazen de ahirete yorulur. Çünkü ahiret dünyanın zıddıdır.

Bazen rüyada yaşlı kadın görmek, ümit kestikten sonra gebe kalmaya yorulur. Bazen de hile yapmaya, arkadan gıybet edip yüzüne karşı gülen kimseye de yorulur.

Hasta olan yaşlı kadını görmek, acizliğe, susamış yaşlı kadını görmek ise, kıtlığa yorumlanır.

Rüyada yaşlı bir kadına dönüştüğünü gören kimse, ağırbaşlı olur. Tanınmayan yaşlı bir kadın kıtlık bir seneye yorumlanır.

Bir kimse rüyada yaşlı bir kadınla bir şeyler alıp verdiğini veya onunla uğraştığını görse, dünya ile uğraşmaya yorulur.

YATAK

Rüyada görülen yatak, kadındır. Rüyada yatağını sattığını gören kimse hanımını boşar.

Yatağın yumuşak olması hanımın kocasına itaat etmesidir; genişliği kadının ahlak ve tabiatının güzelliği; yeniliği kadının gençliği ve bakire olmasıdır.

Tanımadığı bir yerde tanımadığı bir yatağı görmek o yatağın büyüklüğü nisbetince rüya sahibine isabet edecek bir arsaya yorulur.

Rüyada bir yatak üzerinde uyuduğunu gören kimse, korktuğundan emin olur.

YATAK ÇARŞAFI

Rüyada yatağınız üzerine bir çarşaf serdiğinizi veya topladığınızı görmek, hafif bir hastalık geçireceğinize ve kısa zamanda iyileşip ayağa kalkacağınıza işaret eder.

YATAKHANE

Rüyada bir yatakhanede olduğunuzu ve orada birçok yatakların bulunduğunu görmeniz, çok davetlisi bulunan bir eğlenceye gideceğinize, orada bazı münasebetsiz kimselerle karşılaşıp, onların hareketlerinden dolayı üzüleceğinize ve eğleneceğiniz yerden rahatsız olarak evinize döneceğinize işaret eder.

YATS I VAKTİ

Rüyada yatsı zamanı hile yapmaya, yalan söylemeye, bozgunculuk çıkmasına ve sonucu belli olmayan bir şeye yorulur. Bazen de tesbih, tehlil ve zikre yorulur.

YAVAŞ YÜRÜMEK

Rüyada yavaş yürümek, hırsızlığa, yahut insan veya hayvandan hırsızlığı kasteden kimsenin hallerini gözetlemeye yorulur.

YAVER

Rüyada bir askeri yaver veya sizin yaver olduğunuzu görmek, yeni bir iş arkadaşınızla tanışacağınıza veya bir iş ortağı olarak bir kimse ile yeni bir anlaşma yapacağınıza veya çocuklarınızdan birini evlendireceğinize, bekar iseniz genç bir kimse ile arkadaşlık kuracağınıza işarettir.

YAVRU

Rüyada bir hayvan yavrusu görmek, evli olanın çocuğu olmasına, bekar olanın evlenmesine, işsiz olanın işe girmesine, fakirin zenginleşmesine işaret eder.

YAY

Rüyada yay görmek, yolculuğa veya erkek kardeşe yahut kadın, çocuk ve Allah (C.C.)’a yaklaşmaya yorumlanır.

Bir yayı kurduğunu ve kendisinin de onunla beraber büküldüğünü gören kimsenin ömrü uzun olur.

Yayının kırıldığını ve kendisi ile beraber silahı olmadığını gören kimsenin, erkek kardeşi veya çocuğu yahut ortağı ya da dostu ölür.

Bir kimse elinde kirişi geçirilmiş bir yay olduğunu görse, o kimsenin sefir olacak bir oğlu dünyaya gelir.

Sapan taşı ile taş attığını gören kimse, bir insan hakkında iftira eder. Kırda sapan

taşı ile taş atmak ava, helal tarafından ganimete ve şehir içinde yalan söylemeye yorumlanır.

YAYA YÜRÜMEK

Sağlam ve düzenli bir yürüyüşşeref elde etmeye, sağlamlığa ve güvenilir olmaya yorumlanır. Rüyasında toprak üzerinde yürüdüğünü görenin eline çok kısa zamanda mal geçer. Kumda yürüdüğünü gören, zor bir işe girişir. Dikenler üzerinde yürüdüğünü ve bundan yorgunluk duyduğunu gören, ailesinden ve akrabasından birini kaybeder veya bir belaya uğrar. Cadde üzerinde yoluna devam ettiğini gören din ve dünyasında iyilik görür.

YAYCI

Rüyada yaycıyı görmek, uzun ömre, şiddet, kuvvet ve düşmana galip gelmeye yorumlanır.

YAYLA

Rüyada bir yaylada bulunduğunu görmek yorgunluğa ve fazla çalışmaya yorumlanır. Fazla çalışmaktan dolayı vücut yorulmuş, dinlenme ihtiyacını duymaktadır.

YAYLIM ATEŞ

Rüyada yaylım ateşine tutulduğunu görmek, eleştiriye uğramaya işaret eder.

YAYIK

Rüyada yay ık görmek, işlerinin yolunda gitmesine ve kazancının artmasına işarettir.

YAZ MEVS İMİ

Rüyada yaz mevsimi olduğunu görmek, arzularınızın yerine geleceğine, bu rüya mevsiminde görüşmüş ise mutluluğa ve sevince; kış mevsiminde görülmüş ise keder ve sıkıntıya işarettir.

YAZI KALEMİ

Kalem, evlat sahibi olacağına veya bir işe gireceğine delildir. Kalemle yazı yazmak, bir isteğinin yerine geleceğine, geçiminin ve halinin iyileşip öylece devam edeceğine işarettir. Kalemin kaybolduğunu veya çalındığını görmek hayır değildir.

YAZMAK

Rüyada yazmak hileye, yazı yazanı görmek, hilekar bir adama yorumlanır.

Rüyada yazısının kötü olduğunu gören kimse, bir mirasa kavuşur.

Bir kimse kendisi hakkında bir şey yazıldığını ve yazan katibin de mahiyetinin ne olduğunu bildiğini görse, o katip onun hakkında hainlik eder.

Bir kimse rüyada yazı yazmaya çalıştığını ve güzel yazı yazmadığını görse, o kimsenin düşeceği korku ve zahmet içinde güzel bir şeye erişeceğine yorumlanır.

YAZIHANE

Rüyada bir yazıhaneniz olduğunu ve kendinizi yazıhaneniz başında bir işle uğraştığınızı görmek, bazı sorunlarınızın olduğuna ve bunların işinizi engellediğine işarettir.

YED İ YILDIZ, YEDİ KARDEŞLER

Yedi yıldızı görmek, alim ve şerefli erkeğe yorulur. Bu yıldızların hepsinin düştüğünü görmek, o şehrin alimlerinin vefatına yorulur.

YEL DEĞİRMENİ

Rüyada yel değirmeni görmek, iş arkadaşlarınızın sizin projenize karşı olduklarını, daha doğrusu bilgisizliklerinden ötürü kararsız bulunduklarını gösterir. Ancak sizin otoriter idareniz onlara isteklerinizi kabul ettirerek, işinize istediğiniz yönü verdirecektir.

YELEK

Rüyada yelek görmek, sıkıntıya düşmeye işarettir.

YELKEN

Rüyada yelkenli kullanmak veya bir yelkenlinin içinde olduğunu görmek, bir devlet dairesinde bir iş bulunduğuna işarettir. Yelkenlerin şiştiğini görmek, o işin iyi bir şekilde sonuçlanacağını, pörsük olması, kötü şekilde sonuçlanacağını gösterir. Bir yelkenli gemiyi kullandığınızı görmek, tüccar ise işlerinin yolunda olduğuna ve kazancının artacağına işaret eder.

YELKEN S ATICI

Rüyada yelken satıcısını görmek yolculuklara ve rızk talep etmeye veya nikah için hazırlanmaya yorulur.

YELLENMEK

Rüyada yellenmek rüyayı görenin söyleyeceği çirkin bir söze veya bu işi işleyenin küçük günah kazanmasına yorulur.

Bazen bu rüya ahmaklığa, yalnızlığa ve halktan ayrılmaya, bazen de yalan ve abartılı bir söze veya bir şeyi dövmeden dolayı çıkacak sese yorumlanır. Sessiz olarak kokusu pis bir şekilde yellense, o koku miktarınca ay ıp lanacağına yorumlanır.

YELPAZE

Rüyada yelpaze görmek, hayır için toplanmaya yorulur.

YEMEĞİ HAZMETMEK

Bir kimse rüyada yediği yemeği hazmettiğini görse, o kimsenin sanatında çalışkan ve özenli olmasına yorumlanır.

YEMEK

Rüyada yemek görmek ve yemek genellikle hayra yorulur.

Rüyada su içer gibi yemeği içtiğini gören kimsenin, rızk ve geçimi fazlalaşır. Ziyafet için yapılan yemekleri yemek, müjde, yas için yap ılan yemekleri yemek ise üzüntü ve kederdir.

Her zaman pişirilebilen yemekler, rızk ve daimi olan faydalara yorulur.

Et ile pişmiş yemek, fakir için zenginliktir. Etsiz pişirilmiş yemek ise fakirlik veya ibadet etmektir.

Rüyada bizzat rüyayı görenin güzel bir yemek pişirmesi, o yemek değerince bir faydaya kavuşmasına ve fakirlikten sonra zengin olmasına delildir.

Sıcak ve katı bir y emeği yuttuğunu görmek, geçiminin tatsızlığına yorulur. Rüyada bir insandan ekşi bir yemeği almak, o insandan çirkin bir söz işitmeye yorulur.

Rüyada bir kapta yemek yediğini gören kimse kanaatkar olur. İnsanlar arasında yemek yemek, şöhrettir.

Kötü renkli bir yiyecek yediğini görmek, rüya sahibinin değerinin düşeceğine yorumlanır.

Lezzetli bir yemekten bir lokma almak, sevince işarettir. Lokma acı ise, kötü söz işitmeye yorulur.

Kokmuş ve bozulmuş yemek haram maldır.

YEMEK PİŞİRMEK

Rüyada yemek pişirmek, beklenmedik bir yerden bir insanla karşılaşılacağını ifade eder.

Yemek pişirmeye çalışmak, faydalı bir işe kalkışmaya işaret eder.

Hasta bir kimsenin rüyada perhiz yemeği pişirmesi, şifa bulmasına ve afiyette olmasına yorulur.

Rüyada et pişirmek, murada ermeye işarettir. Et yemeğine su katılırsa, rüya daha da hayırlıdır.

Kuş eti pişirmek, ticarette hayırlı kazançtır. Koyun eti helal rızk ve güzel geçimdir.

YEMEN İ

Rüyada yemeni görmek, nezaket ve alçak gönüllülük ifadesidir.

Beyaz yemeni, aşk; siyahı, keder; mavisi, dostluk; kahverengi yemeni ise yeni bir arkadaşlığa işarettir.

YEMEK YEMEK

Bütün tabircilerinin birleştiği yoruma göre, güzel ve lezzetli bir yemek, hayır, rızk, mal ve mutluluk;

Acı ve biberli yemek yemek, keder, hüzün; Ekşi yemek yemek, hastalık ve sıkıntı ile yorumlanır.

Kokmuş, bozulmuş yemek, harama işaret eder.

Ağzına, iyi ve tatlı yemekten bir lokma koyduğunu gören, sevinilecek bir söz işitir.

Tatsız ve lezzetsiz bir yemek lokması ise fena söz duymasına işarettir.

Yemek veren iyi biri ise helal, kötü biri ise haramdır.

Ağzına çok sıcak bir lokma koyup yuttuğunu gören, bir belaya uğrar.

Lokmasının boğazında kaldığını görmek musibet, keder, işlerinin bozulması, geçimde zorluk; Lokmayı kolaylıkla yuttuğunu görmek, hayır ve menfaat, mal ve rızk olacağına

delalet eder. Yemekten sonra parmaklarını yaladığını görenin eline çok az hayır geçer.

Yemeği su gibi içtiğini görenin, rızkı ve geçimi bol olur.

Ağzına birçok yemek doldurduğunu görenin, işleri karışır.

Yağsız ve tatsız bir yemek yediğini gören, ölümü arzu edecek derecede darlığa düşer.

YEMEKHANE

Rüyada bir yemekhanede yemek yediğinizi görmek, bütün akraba ve ailenizi içine alan bir mirasa konacağınıza, fakat bu mirasın taksiminde akrabalarınızla aranızda oldukça büyük anlaşmazlıklar çıkması yüzünden aranızın açılacağına, bunun da sizin için büyük bir üzüntü kaynağı olacağına yorumlanır.

YEMİN

Rüyada yalan yere yemin etmek, fakirlik, zillet, rezillik ve hilelere, bazen de

yalan yere yapılan yemin o kimsenin evinin harap olmasına yorumlanır.

Bir kimse, bir adam için veya bir adamın kendisi için yemin ettiğini görse, o kimseye hile yapar.

Doğru yere yemin ettiğini gören kimse zafer bulup hak söz söyler ve elinden Allah’ın (C.C.) razı olacağı bir iş meydana gelir.

Yalan yere yemin ettiğini gören rezil olur, büyük günah, pişmanlık ve zillet isabet eder ve halk nazarında zelil ve hakir olur.

YEMLİK

Rüyada evinde yemlik olduğunu görmek, izzet ve kudrettir.

YENGEÇ

Rüyada yengeç görmek, korkunç hilesi anlaşılmaz, kendisine müracat edilmesi kolay olmayan ve arkadaşlığı çetin bir adama yorumlanır.

YER

Rüyada görülen yerin tabiri, o yerin şeref ve kabiliyetine, madde ve cevherine göredir.

Mahşer yerini görmek, sırları gizlemeye, fakirlikten sonra zenginliğe, korkudan emniyete ve vaadini yerine getirmeye yorumlanır.

Yer, söz gezdirip koğuculuk yapan ve sır gizlemeyen kadına yorumlanır.

Yer, mücadeleye veya ilim ve güzel söz söylemeye yorumlanır.

Yerin yarıldığını görmek, günahların, haram ve kötü olan şeylerin açığa çıkması ile yorumlanır. Bazen de yerin yarılması, o yerin iyiliğine, bereketli ve bitek olmasına yorumlanır.

Bir yere sahip olduğunu gören, bekar ise evlenir ve çocuğu olur, yahut birisine ortak olur.

Yerin sallandığını görmek, hamile olan kadının çocuğunu düşürmesi ile yorumlanır.

Rüyada kendisinin yer (toprak) olduğunu gören kimse, insanlar arasında kıymeti iyice artar, insanlardan uzak olarak uzlete çekilir ve kibrini kırar.

Yer yarılıp kendisini yuttuğunu gören kimsenin rüyası utanmasına, yolculukta bulunmasına veya hapsedilmesine yorumlanır.

Kendisi için yerin yarıldığını gören kimsenin ömrü uzun olur.

YER ELMASI

Rüyada yer elması görmek, rüya sahibinin çekeceği sıkıntıya yorumlanır.

YER MANTARI

Rüyada yer mantarı görmek, ileri gelen kimselerin sevdiği vefalı bir kimsedir. Bazı tabirciler, yer mantarı kendisinde hayır olmayan bir kimsedir, dediler.

YERİNÇİMENLE KABARMASI

Rüyada yeryüzünün yeşerdiğini görmek, hanımının hamile olduğuna yorumlanır.

YER YARILMAS I

Toprağın yarılıp çöktüğünü görmek, o yere zalim bir kişi tarafından bela gelmesine, yahut yokluk ve çekirge istilasına; düşmandan korku gibi büyük bir musibet olmasına; toprağın yarılıp çöktüğünü ve kendisinin içine düştüğünü görmek, başına bela geleceğine, yahut geri gelemeyeceği bir yolculuğa çıkmasına işaret eder. Yer yarılıp üzerindeki binaları yuttuktan sonra yine birleştiğini görmek, o yerde büyük bir felaket olacağına ve birçok kişinin öleceğine; toprağın çöküp üstündeki ağaçları yuttuğunu görmek, taun veya kolera gibi bir felaketle birçok insanın öleceğine işaret eder.

YEŞİL EKİN BAŞAĞI

Rüyada yeşil ekin başağı görmek, bir biri üzerine yığılmış maldır.

Sapı üzerinde duran yeşil ekin başağı, rızka, ucuzluk ve bolluğa yorumlanır.

YETİM KALMAK

Rüyada yetim kalmak, hakir görülmeye yorumlanır. Rüyada yetim olduğunu gören kimse, hakir görülür.

Rüyada yetim gören kimsenin düşmanı üzerinde hakkı varsa, ona kavuşur ve düşmanına galip gelir.

YIKANMAK

Rüyada denizde, nehirde veya temiz suda yıkanmak, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmayı ifade eder.

Bulanık ve kirli suda yıkanmak, gam ve kedere işarettir.

El yıkamak, sevince; vücudunu yıkamak ise sevinç ve ferahlıkla beraber çevrenizdekilerin sizi takdir edip saygı duymalarına yorulur.

YIKMAK

Rüyada bir minareyi yıktığını görmek iyi değildir. Rüyasında Kabe’yi yıktığını gören, islam’a aykırı bir iş işler. Bir cami veya bir mescidi yıktığını gören, İslam’da fesat ve kötülük çıkarmaya çalışır. Bir köşk veya sarayı yıktığını gören, devlete zarar verir. Bir kilise, manastır veya benzeri bir binayı yıktığını gören, İslam dininde yardımcı ve kafirlere zarar verici olur. Bir eski ev, oda veya dükkanı yıktığını gören, keder ve hüzne uğrar. Evinin tamamen veya bir kısmını yıktığını görmek, o evde bir insanın öleceğine veya ev sahibinin büyük bir musibete uğrayacağına işaret eder. Kale ve burçları yıkmak, toplumun düşüncesine zarar verecek bir kötülüğün olmasına, bir rivayete göre dinde fesada işarettir.

Mağribi’ye göre; insanın kendi isteği ve kendi eliyle olmayan yıkım rüyası görmek, genellikle mal elde etmekle ve fayda ile yorumlanır. Nablusi’ye göre; rüyada yıkmak iyi değildir. Rüyasında evinin yıkıldığını gören, ölür veya o derecede bir felakete uğrar. Bir evin yıkıldığını görmek, evin sahibinin ölümüne işarettir. Bir evi veya eski bir yapıyı yıktığını gören kedere ve sıkıntıya düşer. Bir kadın evinin tavanının çöktüğünü görse, kocası ölür.

YILAN

Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya yorulur. Bazen de iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa yorumlanır. Bazen de bu rüya, yaramaz, korkunç ve kötü komşuya yorumlanır.

Yılan mal sahibi düşmandır. Çünkü rüyada zehirin tabiri maldır.

Kendisini yılan ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir dert erişir.

Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı yönünden düşmanın en şiddetlisidir.

Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır.

Rüyada görülen su yılanları maldır.

Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmek, faydalı maldır.

Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat eden bir takım yumuşak yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş bir takım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine yorulur.

Yılanın yüksek bir yere çıktığını gören, ferahlık ve sevince erişir.

Yılanın yüksek bir yerden indiğini görmek, o yerin ileri gelenlerinden birinin ölümüne işarettir.

YILDIRIM

Rüyada görülen yıldırım bir yere düştüğünde azaba yorumlanır.

Yıldırım hastalığa ve yaktığı kimse hakkında yalan haberlere ve hoşa gitmeyen sözlere yorumlanır.

Yıldırım düştüğü yerde faydalı olan bir şeyi yakarsa, orada çıkacak kıtlığa yorumlanır.

Yıldırım günah işleyen kimse için korkuya ve ödenmesi gereken borçlara yorumlanır.

YILDIZ

Rüyada yıldız görmek, insanların şereflilerinden birisine yorumlanır.

Rüyada evinde kendi yanında bir takım parlak yıldızların toplanmış olduğunu gören kimsenin yanında halktan ileri gelen ve şerefli insanlar toplanırlar.

Elinde bir yıldız gören kimsenin, şerefli bir çocuğu olur. Rüyada evinde birçok yıldızların bulunduğunu gören kimsenin, nesli çoğalır.

Rüyada dokuz gezegeni görmek, sanat, ticaret, ilim ve saltanata yorumlanır.

Rüyada ışıklı ve parlak bir yıldız gören kimse, sevinç ve ferahlığa erişir. Yıldızların gökten gittiklerini gören kimse zengin ise, malı gider, fakir ise ölür.

Rüyada büyük ışıklı ve parlak bir yıldız gören kimse, hayır, ihsan, nimet ve bilgiye erişir.

Bir kimse rüyada büyük bir yıldızın yerinden düştüğünü görse, o şehirde ileri gelenlerden birisi ölür. Rüyada küçük yıldızları eliyle aldığını gören kimse, şöhrete ve halk arasında şeref ve azizliğe erişir.

Yıldızı yediğini gören kimse, insanların malını yer ve onları helak eder.

Kendisinin büyük bir yıldız olduğunu gören kimse, zengin olur.

YILDIZLARI GÜTMEK

Bir kimse rüyada yıldızları güttüğünü görse, halk üzerine yönetici olur.

YIRTICI HAYVAN

Bununla ilgili tabirler “arslan” maddesinde geçti.

YIRTICI KUŞ PENÇES İ

Rüyada yırtıcı kuşun pençesini görmek, düşmanlık halinde bulunan kimse için galibiyet ve başarıdır.

YIRTIK

Rüyanızda elbisenizin bir tarafının yırtıldığını görmek, evinizde bir hastalık çıkacağına, bu yüzden fazla üzüleceğinize; yırtığı yamamak, hasta bulunan bir kimsenizin iyiliğe yüz tutacağına işaret eder.

YOĞURT

Taze ve tatlı yoğurt yemek hayırdır. Ekşi yoğurt kedere delalet eder. Yanında yoğurt olduğunu fakat yemediğini görmek, iyi değildir. Bir rivayete göre ekşi yoğurt hastalığa ve sonra iyileşmeye işarettir.

YOĞURT KURUSU

Rüyada görülen yoğurt kurusu ve her beyaz yemek, rızıktır. Ancak keşkek ve

bulamaç, üzüntü ve kederdir.

YOKSULLUK

Rüyada yoksul olduğunu görmek, endişeli olmanın, gelecekten güven duymamanın belirtisidir.

YOL

Rüyada serin ve gölgeli bir yol görmek, iyi talihe yorulur.

Rüyada yolun dışında yürüdüğünü gören kimsenin, dini bozuktur. Rüyada yolu kesildiğini ve eşyalarının alındığını gören kimse, dostundan dolayı sıkıntıya girer.

Yol sanatta bir ekol kurmaya, ilerlemeye ve bir eser bırakmaya yorulur. Denizde yol göstermek, sıkıntıdan kurtulmaktır.

Rüyada yol üzerinde doğru bir yöne doğru gittiğini gören kimse, kazançlı bir ticaret yapmaya başlar.

Yolunu kaybettiğini veya yoldan ayrılıp başka yöne gittiğini gören, din ve dünyasında sevap yolundan çıkar. Yolunu tekrar bulursa doğru yolu da bulmuş olur. Yolda nereye gideceğini bilmeyerek şaşırdığını gören, nefsinin iyiliğe doğru yönelmesinde de şaşkınca davranmaktadır. Yol izi bile görünmeyen bir yerde yürüdüğünü gören, yol gösteren bir kimse de bulunmuyor ise dininde sapıklığa ve işlerinde zorluğa uğrar.

Karanlık yolda yürüyen doğru yoldan uzaklaşır. Karanlıktan aydınlığa çıktığını gören hidayete ulaşır. Bir yolda yürüdüğünü fakat hayvan ve bitkiden bazı şeylerin yürümesine engel olduğunu görmek, ömrünün sonuna geldiğine işaret eder.

Yol, dini işaret eder. Yolun durumuna göre dindeki durum belirlenir.

YOLCULUK

Rüyada yolculuğa çıkmak halkın ahlakını meydana çıkarmaya yorumlanır.

Rüyada uzak bir yolculuğa çıktığını gören kimse bir halden diğer bir hale geçer.

YOL AZIĞI

Rüyada yol azığı görmek, karada ve denizde yolculuğa veya bir işi üstlenmeye işarettir.

YOLCULUKTAN DÖNMEK

Rüyada yolculuktan dönmek, rüya sahibinin üzerine vacip olan şeyi ödemesine yorumlanır. Bazen de bu rüya üzüntüden, yaramaz şeylerden nimete kavuşmaya, bazen de rüya sahibinin günahtan tövbe etmesine yorumlanır.

YONTULMUŞ VE OYULMUŞ TAŞ

Rüyada kiremit ve tuğla yerine yontulmuş taş ile bina yapmak, izzet ve talihe ve korkudan emin olmaya, alim, doktor, yorumcu ve müneccim gibi kendisine ülfeti icap ettiren kimselere yorumlanır.

YORGAN

Rüyada yorgan görmek kuvvet, emniyet, rahatlık ve dinlenmeye yorumlanır.

Rüyada görülen yorgan ve çarşaf, kuvvet ve itimad sahibi yahut güzel bir kadındır.

Yorgan karı ve koca ile de yorumlanır. Bundan dolayı rüyada yorgan ve çarşafa büründüğünü gören kimse, evlenir.

YORGUNLUK

Rüyada artık çalışamayacak kadar yorgun olduğunuzu görmeniz, aile içinde ve iş hayatında sizi hakikaten yoran olayların çıktığına, sabrınızın son noktasına geldiğinize, size manen yardımcı olmazlarsa, hayal kırıklığı içine gireceğinize ve işlerinizi tamamen ihmal edeceğinize işarettir.

YOSUN

Rüyada yosun görmek, gerek işinizde, gerek evinizde çok yalan söylediğiniz için daima tedirgin bir halde bulunduğunuza ve bu yalanlar birer birer meydana çıktıkça çok utanarak, kötü durumlara girdiğinize delildir.

YUFKA

Rüyada yufka almak, sizin himayenizde olan bir kimsenin sizden aldığı cesaretle aleyhinizde bir harekete giriştiğine merhametinize sığınarak iyi niyetinizi kazanan bu kimsenin sizi haberiniz olmadan zarara soktuğuna, sizin iyi niyetinizi kötüye kullandığına ve bu hareketlerini daha ileriye götürmemesi için uyanık olmanız gerektiğine işarettir.

YUFKA EKMEK

Rüyada görülen yufka ekmek, geniş rızıktır. Bir kimse rüyada yufka ekmek yediğini görse, rızkı geniş olur.

YULAR

Rüyada görülen yular, onu elinde gören kimse için mal itaat ve tevazuya yorulur.

YUMAK

Rüyada görülen iplik yumağı, geçim sahipleri için faydaya ve rızka yorumlanır.

YUMRUKLAMAK

Rüyada yumrukla vurmak, diliyle cömertlik gösterip eliyle bir şey vermemeye yorumlanır. Bazen bu rüya cimriliğe veya namazı terketmeye yorumlanır.

YUMURTA

Tavuğun yumurtladığını gören kimsenin bir çocuğu olur. Taze pişmiş yumurta, kolaylıkla elde edilen rızktır.

Çiğ yumurta yediğini gören, haram mal yer, yahut zina eder, ya da hüzün ve kedere düşer.

Yumurtasının çok olduğunu gören kimsenin, zayi olmasından korkulan mal ve eşyasına yorumlanır.

Yumurta bazen kabirlere, hısım, akraba ve dostların bir araya toplanmalarına ve para biriktirmeye yorumlanır.

YUMURTA KAYGANASI

Rüyada yumurta kayganası görmek, izzet, ferahlık, sevinç ve rızka, bekar kimse için de evlenmeye yorumlanır.

YUNUS (A.S .)

Rüyada Yunus (A.S.)’ı gören şahıs bir işte acelecilik eder ve bundan dolay ı üzüntü ve kedere düşer. Sonra onlardan kurtarır. Eceli gelinceye kadar da iyi bir hayat sürer.

YUS UF (A.S .)

Rüyada Yusuf (A.S.)’ı görmek, mülk ve hilafete, bazen kıtlığa, aile, akraba ve babasına kaybetmeye veya rüyayı gören hakkında hile yapılmasına yorumlanır.

Bazen de Yusuf (A.S.)’ı görmek, rüya ilmine ve yorumuna yorumlanır.

YUS UFCUK

Rüyada yusufcuk kuşu görmek, hayırlı ve müjdeli bir haber almakla yorumlanır.

YUTKUNMAK

Rüyada yutkunmak, söylenmek istenen fakat çekinildiği için söylenemeyen bazı sözlere işarettir. Böyle bir durum ise karşısındakinin merakını çeker. Bu yüzden rüyada yutkunan bir kimseyi görmek onun tereddüt içinde olduğunu ve aslında söyleyeceği şeyin de pek yararlı bir şey olmadığı için kardan daha çok zarara yol açacağını gösterir.

YUVA

Rüyada bir kuş yuvası görmek, ev sahibi olmaya, bekarsa evlenmeye işaret eder.

YUVARLANMAK

Yuvarlanmak, işlerin sağlıklı yürümediğine, sıkıntıya düşmeye, rahatsızlanmaya işaret eder. Bir dağdan, bir tepeden, bir meyilli araziden, bir yerden aşağıya doğru yuvarlandığını görmek, dünyadan el çekmeye işarettir.

YÜK

Rüyada insanın sırtında gördüğü yükün ağır olması, kötü ve yaramaz tabiatlı komşuya yorulur. Bazen de ağır yük, günaha yorumlanır.

Kadın için rüyada ağır yük, gebelik veya kötü kocadır.

YÜKLEME

Rüyada bir araca bazışeyler yüklediğinizi görmek, sizden istenilen şeyleri kolaylıkla yapacağınızı, bu yüzden bir zorlukla karşılaşmayacağınızı, bu suretle hem ailenize hem de kendinize faydalı olacağınızı gösterir.

YÜKLÜK

Rüyada yüklük görmek, görmemezlikten gelinen gizlenen bir olayın açığa çıkmasına, birikmiş sıkıntıların dağılmasına yorulur.

YÜKSEK YER

Rüyada çok yüksek bir yerde mesela bir dağın zirvesinde bulunduğunuzu görmek, mevki ve rütbenizin artacağına, memur veya işçi iseniz ücretinizin fazlalaşacağına, tüccar iseniz kazancınızın artması ile refah seviyenizin yükseleceğine işaret eder.

YÜKSÜK

Rüyada yüksük görmek, rızka, çocuğa, zevceye veya azgın çocuğa yahut binek hay vanına veyahut yolculuk yapmaya ya da alacaklıya yorumlanır.

YÜKÜ İNDİRMEK

Rüyada insanın veya hayvanın arkasından yük indirmek, rüyayı görenin bildiği veya bilmediği kimseye sadaka ve ihsanda bulunmasına yorumlanır.

YÜN

Rüyada yün giymiş bir kimseyi gören, kıymetli ve çok mal elde eder. Bazen de yün, gümüşe yorumlanır.

Rüyada yün üzerinde uyuduğunu gören kimse, hanımı tarafından çok servete kavuşur. Rüyada yünün yanması dinin bozulmasına ve servetin elden gitmesine yorumlanır.

Rüyada üzerinde hiçbir elbise olmadan koyun derisi giydiğini gören kimseye temiz bir adamdan mal gelir.

Rüyada görülen yün, kederden kurtulmaya yorumlanır. Ancak yün sert, kalın ve giyene yakışmıyorsa, fakirlik ve zillete yorumlanır.

YÜNCÜ

Rüyada kış mevsiminde yüncüyü görmek, kazanç ve ticarete, yaz mevsiminde görmek ise, üzüntü ve sıkıntıya yorumlanır.

YÜREK ÇARPMASI

Rüyada yürek çarpması, bir şeyi terketmektir. Bundan dolayı yüreğinin çarptığını gören kimse, düşmanlığı, yolculuğu veya evlenmeyi terk eder.

YÜRÜMEK

Rüyada düz ve doğru bir şekilde yürüdüğünü gören kimse, İslam şeriatını ister ve hayırla rızıklanır.

Rüyada yalın ayak yürümek üzüntü ve kederin gitmesine ve dinin güzelliğine, mutedil ve orta bir halde yürümek de, Allah (C.C.) için mütevazi bir şekilde bulunmasına yorumlanır.

Koşarak yürümek düşmana galip gelmektir. Gerisin geri yürümek, başladığı bir şeyden geri dönmeye, eğer bir şeye başlamışsa, durmasına yorumlanır. Bazen gerisin geri yürümek, rüya sahibinin dininin bozukluğuna ve durumunun değişmesine yorumlanır.

Bir kimse çalışıp ve kazanarak yürümesi, salih amele yorumlanır.

Bir kimsenin başını önüne eğerek yürümesi onun ömrünün uzunluğuna, bazen de bu rüya o kimsenin bir hastalıktan kurtulduktan sonra zayıfladığından bükülerek gezmesine yorumlanır.

YÜZ

Bir kimse rüyada yüzünü görmesi, dünyada iyi halli oluşuna, müjde ve sevince yorumlanır.

Rüyada yüz sarılığı, zillet ve kıskançlığa yorumlanır. Bazen de yüz sarılığı, nifaktır, çünkü sarılık hastalıkla, hastalık ta nifakla yorumlanır.

Rüyada yüzünün siyah olduğunu gören kimsenin, çokça yalan söylemesine veya bir günah işlediğine yorumlanır.

Rüyada kendisine bir adamın yüzünü ekşittiğini gören, o adamdan hoşlanmayacağı bir şeyi görür.

Rüyada yüzünü buruşturmak, ağlamak, çirkinleşmek veya yüzünü karartmak, makamın elden gitmesine ve yalan söylemeye yorumlanır. Bazen yüzün siyahlığı, korkuya yorumlanır.

YÜZ EKŞİTMEK VE DARGIN DURMAK

Rüyada yüzünü ekşitmiş ve dargın bir vaziyette durduğunu gören kimsenin bir çocuğu dünyaya gelir.

YÜZLEŞMEK

Rüyada bir meseleden dolayı bir kimse ile bir yerde veya bir mahkemede yüzleşmek, yapacağınız her işi gerek eviniz halkına ve gerek iş arkadaşlarınıza karşı hiçbir noktasını gizlemeyerek açıkça yapacağınıza; bu maksatla da daima açık fikirli ve doğru hareket eden insanlarla dostluk kuracağınıza, bu ahlakınızın sizi iş muhitinde daha da yücelteceğine işarettir.

YÜZÜK

Rüyada yüzük almak veya vermek arkadaşlığa işarettir.

Evli birinin rüyada yüzüğünü kaybetmesi veya bekar birine vermesi, eşiyle meydana gelecek huzursuzluğa işarettir.

Parmağında altın, gümüş,akik veya zümrüt yüzük gören kimse, servet ve itibar sahibi olur veya bekarsa evlenir.

Pirinç, bakır veya demir yüzük, kedere işarettir.

Mağribi’ye göre; parmağında demirden bir yüzük olduğunu görmek, kuvvete işaret eder. Eğer sarı bakırdan ise, alçak karakterli bir kişiden menfaat görür. Yüzüğünün iki parçaya ayrıldığını gören, kendi eşi ile aralarında ayrılık olur. İki taşlı bir yüzüğü olduğunu gören, mala mülke çok düşkün olur.

Salimi’ye göre, parmağına taktığı yüzük, her zaman taktığından başka ise, evlenerek bir çocuk sahibi olmasına delalet eder. Yüzüğünün kaşı kırmızı ise yüreği fesattır. Siyah ise çocuğu sefalet içinde büyür.

Bir mescitte namaz kılarken bir yüzük bulduğunu gören, iyi bir kadınla evlenir. Kendisine üzeri yazılı bir yüzük verildiğini görmek, dinde mekruh olan mala sahip olacağına işarettir. Yüzük kaşlı değil de çiçekli ise bu rüyanın sonu hayırlıdır. Kendisine altın bir yüzük verilir ve o yüzüğün üzerinde de taş olmayıp sadece nakış veya çiçek gibi süsler varsa, malından ve mülkünden bir şey eksilir veya işinden çıkarılır.

Yakut bir yüzüğü parmağına taktığını görenin eşi kız doğurur ve çocuk çok yaşamaz. Eğer eşi hamile değilse, hamile kalır, eğer rüya sahibi bekar ise, sokağa atılmış bir kız bularak onu evlat edinir. Yüzüğünün kaşını zebercedden gören çok yaşar. Altından burma veya zincir gibi bir yüzük taktığını gören, bir işe başlar fakat o işten zarar görür.

YÜZMEK

Rüyada denizde yüzdüğünü gören kimse alimse ilimde arzu ettiği şeye ve isteğine kavuşur. Denizde yüzüp sonra sahile çıksa, eğer ilim talep ediyorsa onu terkeder.

Denizin derin yerine girdiğini ve orada güzel ve hoş bir şekilde yüzdüğünü görse, büyük bir veya büyük bir memuriyete girer.

Bir kimse suda yüzdüğünü görse, bir düşmanlıkta bulunur ve düşmanına galip gelir.

Rüyada deniz veya nehirde yüzmek rüya sahibinin dininin güzelliğine ve sağlamlığına yorumlanır.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: