Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak, başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder.” nasıl anlamalı, Risalelerin aşamalı olarak anlaşılmasının hikmeti ne olabilir?

Risale-i Nur’da bir mesele önce icmali ve kapalı olarak başlar, sonraları  inkişaf ederek tekemmül eder. Ya da bir yerde icmali olarak sunulan  bir mesele, başka bir yerlerde izah ve şerh edilir. Risale-i Nur bu anlatım yapısı ile diğer kitaplara muhalif olarak gidiyor. Diğer kitaplar da  ise önce mesele  izah edilir, sonra manalar sönükleşmeye başlar.

Risale-i Nur’da klasik kitaplarda olduğu gibi bir tertip ve sıralama yoktur. Bir mesele bir yerde muğlak ve anlaşılmaz gibi durur, ama başka bir yerde o meselenin şerh ve izahı vardır. Bu yüzden Risale-i Nur’da tertip ve sıra değil, atıflar hakimdir. Diğer kitaplarda bu anlatım örgüsü yoktur. Her bir mesele diğer bir meseleden bağımsız ele alınır.

Bundan dolayı başlangıçta izah vardır. Daha sonraları manalar sönükleşmeye başlar. Yani Risale-i Nur’da basitten mükemmele, iptidai ifadeden tekemmüle doğru bir gidiş esastır. Üstad’ın “başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder” ifadesini böyle anlayabiliriz.