BAZI PEYGAMBERLERİN ÇOK UZUN HAYAT YAŞAMALARINI AÇIKLAYABİLİR MİSİNİZ?

BAZI PEYGAMBERLERİN ÇOK UZUN HAYAT YAŞAMALARINI AÇIKLAYABİLİR MİSİNİZ?

Nuh Aleyhisselam hakkında Kur’an şöyle buyuruyor: “Andolsun, biz, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi..” (Ankebut Suresi, 29/14)

Eskinden insanlar uzun yaşıyorlardı. Dolayısıyla peygamberlerin de uzun yaşaması normaldir. Sahabe’ye, geçmiş ümmetlerin uzun ömürlerinin olduğunu anlatan Peygamber Efendimiz’e, Cenabı Hak, Kadir Suresini indirerek, bu ümmetin de uzun bir ömrün neticesini bir gecede kazanacakları müjdesini vermiştir.