AREFE GÜNÜ VE ZİLHİCCE AYINDA TUTULAN ORUCUN DEĞERİ NEDİR?

Hacı olmayanlar, arefe günü oruç tutabilirler. Bu gün, hicrî aylardan Zilhicce’nin 9. günüdür. Peygamber Efendimiz, bu gün tutulan orucun, geçmiş ve gelecek birer yıllık günaha kefâret olacağını bildirmiştir. Bu günün faziletiyle alâkalı olarak da: “Arefe gününden daha çok Allah’ın cehennem ateşinden insanları âzad ettiği bir gün yoktur.” (Müslim, Hac 436) buyururlar.

Hacceden insanların arefe günü oruç tutmaları Resûlü Ekrem tarafından yasaklanmıştır. Zira bu gün oruçlu olan kimse hacta yerine getireceği ibadetleri yapmakta zorlanır, belki tam manasıyla ifa edemez. O zaman da öncelikle yapması gereken vazifeyi, ikinci dereceye atmış olur ki bu doğru bir şey değildir.