Allah’ın Nimetleri

Evet bütün dünya servetleri O’nun hazinelerinin yanında bir buğday tanesinden daha küçük ve daha hakir, bütün dünya güzellikleri O’nun cemalinin bir tek cilvesine nispeten bir ateş böceğinin kehkeşanlara hükmeden bir yıldıza nispeti gibidir.

Herkes ve herşey diş ve damakları arasında O’nun cömertliğini duyar, her insan dudakları arasında bilerek veya bilmeyerek O’nun ihsanlarını mırıldanır. Yeryüzü bütün ihtişamıyla O’nun kereminin cilvesi olduğu gibi, dört bir yanda görüp tanıdığımız nimetler de O’nun lütfunun eserleridir. Bu nimetleri başkasına mal etmek insafsızlık ve haram, O’ndan gayrisine minnet duymak ise hakiki nimet sahibine değil de, tablacıya temenna durmak gibi bir aldanmışlıktır.