O isterse Ayat-ı Tekviniye’yi baştan başa değiştirir, yıldızların şeklini bozar, yerküresini karanlığın bağrına fırlatır, Ay’ı küre-i arza çarpar, güneş sistemini bir toz duman yığını haline getirir, yıldızların bağını çözer ve hepsini boşluğa saçar, maddenin boynundan tabiat boyunduruğunu kaldırır ve kurduğu nizamla ‘Allah’ dedirttiği gibi her iş ve icraatıyla kendini hissettirir, münkirlere dahi ‘Allah’ dedirtir.

Aslında O vazettiği nizam ve ahenkle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendisini apaçık anlatmaktadır. Temiz vicdanlar O’nun iş ve icraatını her temaşa edişte, O’nu duyar, O’nun yakınlığını hisseder ve ‘Hak’tan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş’ der, bütün gözsüzler namına teessüfler izhar ederler.