95 – TÎN SÛRESİ

95 – TÎN SÛRESİ

Mekke’de indirilmiş olup 8 ayettir. Bu sûre, adını ilk ayetinden almıştır. Allah Teâla bu sûrede insan nev’ini bütün yaratıkların en şereflisi kıldığını ve insanın âhirette Allah’ın huzurunda dünya hayatında yaptıklarından hesap vereceğini bildirmektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1 – İncir ve zeytine,

2 – Sina dağına,

3 – Bu emin beldeye yemin olsun ki:

İlk üç ayette Hz. Musâ, Hz. Îsâ, Hz. Muhammed (aleyhimüs selam) gibi ülülazm peygamberlere vahiy gelen kutlu yerlere dikkat çekilmiştir.

4 – Biz insanı en mükemmel sûrette yarattık, [30,30]

5 – Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük.

6 – Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır.

Onlara ise hiç eksilmeyen ve tükenmeyen bir mükâfat vardır.

7 – Bütün bunlardan sonra ey insan, senin mahşere ve hesaba inanmana hangi engel kalabilir?

8 – Allah hakimlerin hâkimi değil midir?