86 – TÂRIK SÛRESİ

86 – TÂRIK SÛRESİ

Mekke’de nâzil olmuştur. 17 ayettir. Sûrenin esas konusu, ölümden sonraki diriliştir. Sûre, adını ilk ayette geçen “Târık” kelimesinden almıştır.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1 – Göğe ve “Tarık’a” kasem ederim.

2 – Tarık, bilir misin nedir?

3 – O pırıl pırıl parlayan bir yıldızdır.

4 – Hiçbir kimse yoktur ki yanında bekçi bir melek bulunmasın. [13,11]

5 – Öyleyse insan neden yaratıldığını bir düşünsün.

6-7 – O, bel ile göğüs nahiyesinden çıkan, atılan bir sudan yaratıldı.

Ayet metninde sulb ve teraib arasındaki nahiyeden çıkan bir sıvıdan sözedilir. Normalde sulb: belkemiği, teraib: ise kaburga kemiğidir. Erkek ile kadının üreme hücreleri bu bölgede yer aldığı için böyle ifade buyurulmuştur. Yoksa maksat, bu sıvının tamtamına nereden çıktığını bildirmek değildir.

8 – Onu ilkin yaratan Allah, elbette onu diriltmeye kadirdir.

Allah insanın yaratılışını gözle görülmesi mümkün olmayacak kadar küçük bir hücreden başlatmaktadır. Bu safhadan, ana karnında hilkati tamamlanıp dünyaya gelmesine, bebeklik, çocukluk, gençlik safhalarını tamamlayıp olgunluk safhasına varıncaya kadar, binlerce tehlikelere karşı onu koruyup kollaması, onu ölümden sonra dirilteceğinin en kuvvetli delilidir. Aksi halde, Yaratıcının varlığını inkâr etmek gerekir ki bu da imkânsızdır. İnkârcıların “Kitaplar, yazan ve basan kimseler olmaksızın kendi kendilerine meydana gelmektedir veya dünyadaki bütün şehirler kendi kendilerine meydana gelmişlerdir” gibi hürafeleri öne sürmeleri gerekir. Bu deliliği de kabul edecek insan kolay kolay bulunamaz.

9 – Gün gelir, bütün gizli haller ortaya dökülür.

10 – O gün insanın ne bir kudreti, ne de bir yardımcısı kalır.

11-12 – Yağmur dolu göğe, bitkilerin çıkması için yarılan yere yemin olsun ki:

13 – Bu söz, bu Kur’ân kesin bir sözdür,

hakla batılı ayırt eden bir sözdür.

14 – O bir şaka değildir.

15 – O kâfirler, vargüçleriyle hile kurarlar.

16 – Ben de kurarım, (yani hilelerini boşa çıkarırım).

17 – Öyleyse o kâfirlere biraz mühlet ver. [31,24]

Onları biraz kendi hallerine bırak, yakında sana olan desteğimiz gelecektir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d