84 – İNŞİKÂK SÛRESİ

84 – İNŞİKÂK SÛRESİ

Mekkede indirilmiş olup 25 ayettir. Sûre, adını ilk ayetinde geçen fiilin masdarından almıştır. İnşikak; “Göğün yarılıp parçalanması” anlamında kullanılmaktadır. Sûreden maksat, Allah’ın üstün kudretini hatırlatıp insanları uyarmak, kâinatı yoktan yaratan kudretin haşri gerçekleştirmesinin pek kolay olduğunu vurgulamaktır.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1 – Gök yarıldığı zaman…

2 – Ve hep yapageldiği gibi, Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman…

3 – Yer yayılıp dümdüz edildiği, [20,106-107]

4 – İçindekileri dışarı atıp boşaldığı,

5 – Ve hep yapageldiği gibi, Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman…

Seyredin siz: neler olacak o zaman!

Kıyamet günü ilk insandan sonuncusuna kadar bütün insanlar dirilecektir. Bütün yeryüzü dümdüz edilmek sûretiyle, ancak bu şekilde, bütün insanlar tıkabasa yere sığacaklardır. Rivayete göre, her insan ancak ayağını basacak kadar bir yer bulabilecektir.

6 – Ey insan! Sen, tâ Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracaksın.

7-9 – Hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür.

Ve ailesine sevinç içinde döner.

Müminlerin iyilikleri kötülüklerinden ağır basarsa, kötülükleri affedilecek, bundan dolayı hesaba çekilmeyecekler [46,16]. Ama kâfirlerin hesabı çok zor olacaktır. Hz. Aişe (r.a) bir defasında namazın sonunda Efendimiz (a.s.)’ın “kolay hesap” istediğini duyunca, selam vermesini müteakip mânasını sormuştu. Şöyle buyurdular: “Kolay hesap: kulun hesabının hemen görülmesi ve affedilmesidir. Âişe! Her kime hesap sorulursa o helâk oldu demektir.”

10 – Hesap defteri arkasından sol eline verilen kimse ise,

11 – Yok olmayı ister.

12 – Alevli ateşe girer.

13 – O dünyada iken ailesi içinde keyifli, şımarık idi.

14 – Hiçbir sûrette Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.

15 – Hayır! O Rabbine dönecek! Zira kendisini yaratmış olan Rabbi onu başıboş bırakmamıştı, devamlı sûrette onun yaptıklarını görüyor, tek tek kontrol ediyordu. Bu kontrolün de elbette böyle bir neticesi olacaktı.

16 – Demek, gerçek onun sandığı gibi değildir. Şafak hakkı için,

17 – Gece ve gecenin barındırdığı, ihtiva ettiği şeyler hakkı için,

18 – Dolunay halini alan ay hakkı için:

19 – Siz halden hale geçeceksiniz.

20 – Öyleyse onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?

21 – Kendilerine Kur’ân okunduğunda derin bir saygı ile eğilmiyorlar?

Hz. Peygamber (a.s.) namazda bu ayeti okuduğunda secde etmiştir. Bu sabit olduğundan, bu ayet tilavet secdesi gerektiren ayetlerden sayılmıştır.

22 – Bilakis, o kâfirler dini yalan saymaya devam ediyorlar.

23 – Allah, onların kalplerinde ne sakladıklarını pek iyi bilir!

24 – Sen de onlara gayet acı bir azap müjdele!

25 – Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise, hiç kesintiye uğramayan, bitip tükenmeyen mükâfat vardır.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: