AYAKLARIMIZI KIBLEYE DOĞRU UZATIP YATSAK DOĞRU MUDUR?

AYAKLARIMIZI KIBLEYE DOĞRU UZATIP YATSAK DOĞRU MUDUR?

Mükellef olan bir kimsenin ayaklarını kıbleye karşı uzatması tenzihen mekruhtur. (Fethu Babi’l-İnaye, 1/171) Bundan dolayı yatarken veya başka şekilde otururken müminlerin kıblegâhı olan ve tâ Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar meleklerin tavaf yeri bulunan ve metâfında yüzlerce, binlerce peygamberin medfûn bulunduğu Kâbetullah’a karşı ayağını uzatmamak edebin ifadesi, ayağını uzatıp yatma veya oturma da su-i edebin ifadesidir. Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) mübarek yatışlarında bu mevzuda bize bir ders vermekte, yüzünü kıbleye karşı çevirmekte, elini başının altına koymakta, sağ tarafı üzerine yatmaktadır. Ve ölüleri mezara koyarken, kıbleye dikkat etmemiz de yine bu mevzudaki saygının ve fıkhî bir hükmün ifadesidir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d bloggers like this: