AYAKLARIMIZI KIBLEYE DOĞRU UZATIP YATSAK DOĞRU MUDUR?

Mükellef olan bir kimsenin ayaklarını kıbleye karşı uzatması tenzihen mekruhtur. (Fethu Babi’l-İnaye, 1/171) Bundan dolayı yatarken veya başka şekilde otururken müminlerin kıblegâhı olan ve tâ Sidretü’l-Müntehâ’ya kadar meleklerin tavaf yeri bulunan ve metâfında yüzlerce, binlerce peygamberin medfûn bulunduğu Kâbetullah’a karşı ayağını uzatmamak edebin ifadesi, ayağını uzatıp yatma veya oturma da su-i edebin ifadesidir. Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) mübarek yatışlarında bu mevzuda bize bir ders vermekte, yüzünü kıbleye karşı çevirmekte, elini başının altına koymakta, sağ tarafı üzerine yatmaktadır. Ve ölüleri mezara koyarken, kıbleye dikkat etmemiz de yine bu mevzudaki saygının ve fıkhî bir hükmün ifadesidir.