ADETLİ KADIN KUR’AN OKUYABİLİR Mİ?

ADETLİ KADIN KUR’AN OKUYABİLİR Mİ?

Âdetli ve lohusa olan kadının, Kur’ân-ı Kerîm’den, bir âyetten az da olsa, okumaları haramdır çünkü Hz. Peygamberimiz: “Âdetli kadın da cünüb de Kur’ân’dan bir şey okumasın.” buyurmuşlardır.

Bu, Kur’ân-ı Kerîm’i, Kur’ân=Mushaf olarak okuma hâlindeki hükümdür. Ancak içinde dua ve zikir geçen âyet ve sureleri dua, senâ ve zikir kastıyla okumak câizdir. Sırf dua ve zikir kastıyla Âyete’l-Kürsi, Fatiha, İhlâs, Felâk, Nâs gibi âyet ve sureler de okunabilir. Bu konuda büyüklerin okuya okuya dualaştırdıkları ve zikir hâline getirdikleri âyet ve sureleri de dâhil edebiliriz. Cevşen ve Kulûbu’d-Dâria’yı da bu çerçevede değerlendirebiliriz. Bu iki dua kitabı, âdet günlerinde dua ve zikir kastıyla okunabilir.

Âdetli ya da lohusa ve hatta cünüp olan birisi Kur’ân öğreticisi ise her iki kelimeden birini atlamak suretiyle kesik kesik okur ve öğretir. Bazılarına göre âyetin yarısını öğretir keser sonra diğer âyetin yarısını öğretir ve böylece devam eder. Bu durumdaki bir kadının Kur’ân-ı Kerîm’i, kelime aralarını ayırmak suretiyle, harf harf ya da kelime kelime heceleyerek okumasında sakınca yoktur, bu mekruh değildir.

Âdetlinin ve lohusanın Tevrat’ı, İncil’i ve Zebur’u okuması da mekruhtur çünkü bunlar da aslında Allah’ın sözü idiler. İnsanlar bunları sonradan bozdu, ancak içlerinde asıllarından bazı parçaların bulunması muhtemeldir.

Âdetli, lohusa veya cünüp bir kimsenin sadece ağzını yıkaması Kur’ân okumayı helâl kılmadığı gibi sadece ellerini yıkaması da Kur’ân’a dokunmayı helâl kılmaz.