ADET GÜNLERİNDE KARI-KOCA ARASINDAKİ YAKINLIĞIN ÖLÇÜSÜ NASIL OLMALIDIR?

ADET GÜNLERİNDE KARI-KOCA ARASINDAKİ YAKINLIĞIN ÖLÇÜSÜ NASIL OLMALIDIR?

Kocası, âdetli hanımının göbek ve diz kapağı arasına elbise üzerinden, diğer yerlerine ise çıplak olarak dokunabilir. Göbek ile diz kapağı arasına çıplak olarak dokunması câiz değildir. Dokunmadan bakması ise ihtilaflı olmakla beraber ağırlıklı görüşe göre câiz değildir. Özel günlerde karı-kocanın ayrı yatması gerekmez. Böyle yapmak câiz değildir zira böyle bir davranış hem dinimizin hükümlerine terstir hem de bazı gayrimüslimlere benzeme durumu söz konusudur. Nitekim Yahudiler, hayız hâlindeki hanımlarıyla beraber yatmıyorlardı.

Özel günlerindeki bir kadın, kocasının bütün vücuduna dokunabilir. Ancak, kendi göbeği ile diz kapağı arasını, kocasına çıplak bir şekilde dokundurması veya kocasının o kısımlara dokunmasına imkân hazırlaması câiz değildir. Evet, kocanın bu kısma çıplak olarak dokunması câiz olmadığı gibi hanımın da dokunma imkânı sunması aynı şekilde câiz değildir.

Close

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other subscribers
%d