Bir marketten yapılan alışveriş neticesinde herkese verilen puanlar ve bunlara tekabül eden malları kullanmak caizdir. Çünkü bunlar bir nevi o marketin hediyesi oluyor. Fakat bunu herkese değil de bazı çok alışveriş yapanlara tanıyorlarsa câiziyeti konusunda şüphe vardır. Çünkü insanı çok harcamaya teşvik eder ki bu da câiz değildir.

Eğer bu puanlar, faizli bankaların kredi kartlarını kullanmaktan dolayı banka tarafından veriliyorsa almak caiz değildir. Çünkü içinde faiz bulunma ihtimali yüksektir. Bu puanlara tekabül eden mallar alınmışsa, kullanılmaması tavsiye edilir. Çok katıldığımız bir düşünce olmasa da -mecbur kalınmışsa- bir muhtaç insana verilmesi düşünülebilir. Eğer yenilecek içilecek bir şeyse, kesinlikle yenilmesini içilmesini ve fakire verilmesini tavsiye etmeyiz. Çöpe atılması, mideyi çöp haline getirmekten daha iyidir. Bu zamana kadar bunlar kullanılmış ya da yenilmiş içilmişse, bunların bedelini bir hayır kurumunun vergisi, bir okulun elektrik parası olarak vermeyi düşünebilirsiniz.

Faizsiz bankaların verdiği puanlar kullanılabilir. Ancak onda da dikkat edilecek husus, sırf puan kazanmak için çok harcamaya gitmemektir.