ALTINDAN HAÇ İMAL ETMEK VE SATIŞI CAİZ MİDİR?

Kendisiyle günah işlenen bir şeyin alınıp satılması tahrimen mekruhtur. Eğer günah bizzat o şeyle işlenmiyorsa mekruh olmaz.

Buna göre, para kazanmak amacıyla da olsa zorunlu olmadıkça başka bir dinin şiarı/sembolü durumundaki haç vb. şeylerin satılması mekruhtur. Buna harama yakın mekruh yani tahrimen mekruhtur diyebiliriz. Zira haç, Hıristiyanlığa göre Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden dolayı onların şiarı/sembolü olmuştur. İslam’a göre ise Hz. İsa çarmıha gerilmemiş, Allah tarafından göğe yükseltilmiştir. Yani haç, bizim itikadımıza muhalif bir düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkmış bir işarettir. Buradan hareketle kendisiyle günah işleneceğinden dolayı haç alıp satmak ve üretmek caiz değildir. (İbni Abidin)