BAYRAM VE TEŞRİK GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Tutulması yasaklanan oruçlardan biri de, Rama­zan-Kurban bayramlarının birinci günleri ile Kurban bayramının birinci gününden sonraki üç gündür. Bayram günleri, yeme-içme, Müslümanlarla bayram sevincini yaşama, onlarla beraber sofraya oturma günleridir. (Buhârî, İdeyn 25). Bu zamanlarda Müslüman oruç tutmayacak, diğer Müslümanlarla beraber aynı şeyleri paylaşmaya çalışacaktır. Bunun için Allah Resûlü (aleyhissalâtu vesselâm) bu günlerde oruç tutmayı yasaklamış, bu günlerin âdeta Allah’ın insanlara açtığı birer ziyafet sofrası olduğunu bildirmiştir. Ukbe b. Âmir’in rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm):

“Arefe günü, Kurban bayramı günü ve teşrik günleri biz Müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme-içme ve Allah’ı anma günleridir.” buyurmuştur. Yine bu mevzuda Ebû Saîd el-Hudrî’den de şu rivayet vardır: “Allah Resûlü (aleyhissalâtu vesselâm) şu iki günde oruç tutmayı yasak etti: Bunlar Ramazan ve Kurban bayramı günleridir.” (Buhârî, Edâhi 16).