ALZHEİMER HASTALARI ORUÇ TUTMAYABİLİRLER Mİ?

ALZHEİMER HASTALARI ORUÇ TUTMAYABİLİRLER Mİ?

Evet, hastalık, oruç tutmamak için bir mazerettir. Eğer daha sonra iyileşebilecek bir hastalıksa, kişi iyileşince kazaya kalan oruçlarını tutar. Ancak iyileşme ümidi kalmamış bir hasta tutamadığı günler adedince fidye verir. Fakat oruca mani olan veya olmayan hastalıklar diye bir sınıflama yapılamaz. Hastanın kendi kanaatine göre ve dindar bir doktorun tavsiyesini dikkate alarak hareket etmesi daha doğru olacaktır. Yani oruç tutmaya güç yetirebilecek mi? Eğer oruç tutacak olsa, hastalığında bir artması veya iyileşme süresinin daha da uzaması gibi bir durumla karşılaşır mı? Bunlar dikkate alınarak oruç tutup tutmayacağına karar verir. Şurası da unutulmamalıdır ki, ufak tefek ağrılardan, sancılardan ve halsizliklerden dolayı oruçlar terk edilmemelidir. Dediğimiz gibi orucun tutulmasında veya terk edilmesinde hastalıktan ziyade hasta önemlidir. Onun durumuna bakılarak bir karar verilir.