Çocuk adına kurban

AKİL BALİĞ OLMAYAN ÇOCUĞUMUZ ADINA VACİP KURBAN KESEBİLİR MİYİZ?

Hanefi ve Şafilere göre âkıl bâliğ olmayan çocuğa kurban vacip değildir. Zira henüz mükellef olmamıştır. Ancak onlar adına nafile kurban kesilebilir, menduptur. Malikiler ve Hanbelilere göre ise, bir çocuğun ya da delinin malı varsa bu maldan kurban kesilmesi vaciptir.