ANNE-BABASI RAZI OLMAYAN KİŞİNİN HACCI GEÇERLİ MİDİR?

ANNE-BABASI RAZI OLMAYAN KİŞİNİN HACCI GEÇERLİ MİDİR?

Hac, şartlarını taşıyan kimseye farz-ı ayn olduğundan dolayı ebeveynin rızaları şart değildir. Ancak anne-baba, hacca gitmeyi düşünen kimsenin bakımına muhtaç durumda iseler, o kişinin hacca gitmesi mekruh olur.