İdrar ve makattan idrar, meni, mezi, kan gibi bir necasetin, herhangi bir sıvının veya maddenin gelmesi.

• Yellenmek

• Vücudun herhangi bir yerinden sıvı hâ­linde kan çıkması

• Ağız dolusu kusmak

• Az veya çok bir müddet bayılmak, delirmek, sarhoş olmak

• Cenaze namazı dışında herhangi bir namazda mükellef bir insanın kasden veya yanılarak yanındakiler işitecek kadar kahkaha ile gülmesi hem namazın hem de abdestin bozulmasına sebep olur.

• Kan görülmese dahi doğum yapmak

• Cinsî münasebet

• Erkekle kadının arada hiçbir örtü olmaksızın veya çok ince bir bez olduğu hâlde mahrem yerleri birbirine dokunacak şekilde aşırı derecede şehevî teması, oynaşması ve kucaklaşması

• Mazeret hâlinin sona ermesi. Namaz vakti çıktığında özürlü bir kimsenin mazeret hâli sona erer ve abdesti bozulmuş olur. Yine su yokluğundan dolayı teyemmüm yapan kişi suyu bulunca ve mest üzerine mesh eden kimsenin mesh müddeti bittiğinde abdesti bozulmuş olur.