AZİL YAPMADA KADININ İZNİNİN ALINMASI ŞART MIDIR?

AZİL YAPMADA KADININ İZNİNİN ALINMASI ŞART MIDIR?

Azil, ilişki sırasında erkeğin menisinin dışarı akıtılmasıdır. Bu konuda kadının izninin alınması şarttır çünkü kadının bu konuda zevki ve dolayısıyla da hakkı söz konusudur. Kadının izni alındıktan sonra azil yapmanın câiz olduğu konusunda âlimler arasında ittifak vardır.