Görünümünün güzelleşmesi ve azığının artmasını istersen okunacak dular

Görünümünün güzelleşmesi ve azığının artmasını istersen okunacak dular
Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini sürekli okumalısın