BANYONUN KÜÇÜK – BÜYÜK ÖLÇÜSÜNE BAKILMADAN PEŞTAMALSIZ BANYO YAPILABİLİR Mİ?

Günümüz banyolarının camekânlı olması bizim örtüsüz banyo yapmamıza sebep olamaz. Her halükarda kişinin banyo yaparken en azından galiz (kaba) avretlerini örtmesi gerektiği, fıkıh kitaplarında belirtilmiştir ve bu mesele edep anlayışımıza da en uygun olanıdır. Fıkıh kitaplarında şöyle denilmiştir:

1- İnsan çıplak iken habis varlıklar insana musallat olabilirler. Bu zaviyeden kişinin çıplak durması sakıncalıdır. Diğer bir nokta banyodan sonra çabucak giyinme guslün adaplarındandır.

2- İnsanla birlikte olan 360 kadar melek vardır. Bu nuranî varlıkları kendimizden uzaklaştırmama adına muvakkat da olsa çıplak olarak durmamalıyız.

3- “Sen Allah’ı görmüyorsan da Allah seni görüyor” hadisi şerifince ihsan duygusuyla hareket eden ve her an Allah’ın huzurundaymışçasına yaşayan mü’minlerin çıplak olarak durması ihsan şuuruna muhaliftir.

Bu itibarla banyo yaparken mümkün olduğunca avret yerlerinin peştamal vs. ile örtülmesi edeb ve haya açısından yerinde bir davranıştır.