BANYODA ÇIPLAK OLARAK YIKANMAK MAHZURLU MUDUR?

Allah Rasulü (s.a.s.) hayat-ı seniyyeleri içinde hiç çıplak olarak yıkanmamış,banyoda üzerine mutlaka bir peştemal veya benzeri şey almıştır. Yine Nebiler Serveri, bu konu ile ilgili tahşidatta bulunurken “Allah Halim, Hayy, günahları örten, hayayı ve örtünmeyi sevendir. Biriniz yıkandığında üzerine sütre alsın“ buyurur.

Evet, “Allah herşeye nigahbandır” deyip açılıp saçılmanın hiçbir anlamı yoktur. Edebe riayet etmek, bu konuda şart-ı evveldir. Avret mahalline nazar etmenin, insanda unutmaya sebebiyet verebileceğini bazı ehl-i kalb insanlar söylemektedir. Ayrıca bunun kiramen katibin veya hafaza melekleri gibi, bizim ayrılmaz parçamız olan -biz farkına varmasak da- meleklerinin hoşuna gitmeyeceği muhakkaktır.

Hükme gelince; çıplak olarak yıkanmak haram değildir ama kerih olmadığını da söylemek imkansızdır.