Batılı bir yazar eğitim ve öğretimin aileden sonra en önemli müesseseleri sayılan okulları çocukların gelişimi için bir engel görür. Evet yanlış bir müfredat, yanlış bir öğretmen beyaz kağıt mesabesindeki çocuklarOkumaya devam